ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) Zrušená norma

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-10 +A1 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1366-10+A1 (73 0857)

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody pro posouzení chování klapek pro odvod kouře při zvýšené teplotě nebo v podmínkách požáru.
Je nutné upozornit, že před provedením těchto zkoušek je nutno zhodnotit, zda posuzovaná klapka pro odvod kouře nevyžaduje zkoušení podle EN 1366-2.
Požaduje se, aby zkoušky klapek pro odvod kouře potvrdily splnění požadavků EN 12101-8 pro zkoušky v peci, k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek.
Klapky pro odvod kouře zkoušené podle této evropské normy mají být klasifikovány podle EN 13501-4 a k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek.
Z tohoto důvodu musí být tato evropská norma používána ve spojení s EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 a EN 1363-1, poslední uvádí další podrobnosti pro zkoušení požární odolnosti.
Při instalaci je nutno vzít v úvahu požadavky na potrubí pro odvod kouře, které jsou uvedeny v EN 1366-8 a EN 1366-9.

Označení ČSN EN 1366-10 +A1 (730857)
Katalogové číslo 508142
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2019
Datum účinnosti 1. 10. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135081424
Norma byla zrušena k 1. 3. 2023
a nahrazena ČSN EN 1366-10 (730857)
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) z července 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

foo