ČSN EN 12953-6 (077853) Aktuální vydání

Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

ČSN EN 12953-6 Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část evropské normy stanovuje minimální požadavky na výstroj válcových kotlů definovaných v EN 12953-1 z hlediska bezpečnosti tak, aby byl provoz kotle zajištěn v rámci dovolených mezí (tlaku, teploty apod.); v případě překročení těchto mezí musí být dodávka energie přerušena s následným bezpečnostním vypnutím bez zásahu obsluhy. Maximální doba provozu bez zásahu obsluhy má být stanovena pro každou sestavu kotle. V příloze C jsou uvedena doporučení týkající se provozu a zkoušení soustavy kotle s maximální dobou provozu bez zásahu obsluhy 72 hodin.

Označení ČSN EN 12953-6 (077853)
Katalogové číslo 89165
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963891651
Tato norma nahradila ČSN EN 12953-6 (077853) z června 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 0000 (070000)
Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0711 (070711)
Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 07 7401 (077401)
Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN EN 12953-10 (077853)
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

Další příbuzné normy

ČSN EN 12953-1 (077853)
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12953-10 (077853)
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12953-11 (077853)
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12953-12 (077853)
Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

ČSN EN 12953-13 (077853)
Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze

ČSN EN 12953-2 (077853)
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-3 (077853)
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-4 (077853)
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-5 (077853)
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

ČSN EN 12953-7 (077853)
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

ČSN EN 12953-8 (077853)
Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 12953-9 (077853)
Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství