ČSN EN ISO 2811-1 (673012) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

ČSN EN ISO 2811-1 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje metodu stanovení hustoty nátěrových hmot a obdobných výrobků pomocí kovového pyknometru nebo Gay-Lussacova pyknometru. Použití metody je omezeno na materiály, které při teplotě zkoušky mají nízkou nebo střední viskozitu. Pro materiály s velkou viskozitou lze použít Hubbardův pyknometr (viz ISO 3507).
Norma popisuje použité zařízení, postup zkoušky a výpočet výsledků. Uvádí preciznost metody a obsah protokolu o zkoušce. V přílohách popisuje příklad způsobu kalibrace pyknometru a postup opravy výsledků naměřených při jiných teplotách.

Označení ČSN EN ISO 2811-1 (673012)
Katalogové číslo 89019
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963890197
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 2811-1 (673012)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 2811-1 (673012) z dubna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 2811-2 (673012)
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)

ČSN EN ISO 2811-3 (673012)
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační

ČSN EN ISO 2811-4 (673012)
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce