ČSN EN 60770-1 ed. 2 (181078) Aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem je použitelná na převodníky, které mají buď standardní analogové proudové výstupní signály, nebo standardní analogové pneumatické výstupní signály podle ČSN IEC 381-1 (18 0110) nebo ČSN EN 60382 (18 0113). Zkoušky, které jsou zde podrobně popsané, se mohou použít na převodníky, které mají jiné výstupní signály, za předpokladu, že jsou uvedeny doplňky pro jejich odlišnosti. Metody inspekčních a kusových zkoušek inteligentních převodníků je možno nalézt v ČSN EN 60770-3 (18 1078). Pro určité typy pře-vodníků, kde jsou senzory integrální částí, může být zapotřebí použít další specifické normy IEC a ISO (např. pro chemické analyzátory, průtokové měřiče apod.). Tato norma poskytuje jednotné metody zkoušek pro hodnocení vlastností převodníků s pneumatickými nebo elektrickými výstupními signály. Metody hodnocení jsou určeny pro výrobce a uživatele nebo pro nezávislé zkušební organizace pro ověření výrobcem stanovené speci-fikace vlastností.

Označení ČSN EN 60770-1 ed. 2 (181078)
Katalogové číslo 88675
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963886756
Tato norma nahradila ČSN EN 60770-1 (181078) z března 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60770-2 ed. 2 (181078)
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

ČSN EN 60770-3 ed. 2 (181078)
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků