ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 (334850)

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 10. 2020. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje překlad EN 61850-7-3:2011 (idt IEC 61850-7-2:2010). Je součástí souboru definic, které podrobně člení vrstvenou komunikační architekturu společnosti. Používá se ke specifikaci definic abstraktních obecných tříd dat a tříd strukturovaných atributů. Tyto abstraktní definice jsou mapovány do konkrétních definic objektů, které se použijí pro příslušný protokol Pro tyto obecné třídy definuje obecné typy atributů vážících se k aplikacím ve stanicích. Dále stanovuje sémantiku pro atributy dat. Normu lze použít pro popis modelů zařízení a funkcí pro výměnu informací mezi stanicemi, mezi stanicí a řídicím centrem, mezi výrobnou či decentralizovanou výrobou elektrické energie a řídicím centrem i pro výměnu informací o spotřebě elektrické energie (měření elektroměrů). Norma je nezbytným základem pro další části řady 61850-7. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: byly definovány nové obecné třídy dat používané novými normami pro definování modelů objektů pro další oblasti vycházející z IEC 61850 (decentralizované zdroje energie, větrné a vodní elektrárny, ad.) a pro znázornění statistických a historických dat a byly opraveny chyby a překlepy v předchozím vydání.

Označení ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 (334850)
Katalogové číslo 88950
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8590963889504
Norma je platná do 1. 10. 2020
a bude nahrazena ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 +A1 (334850)
Tato norma nahradila ČSN EN 61850-7-3 (334850) z února 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61850-10 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody

ČSN EN 61850-3 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky

ČSN EN 61850-4 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení

ČSN EN 61850-5 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

ČSN EN 61850-6 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED

ČSN EN 61850-7-1 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů

ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

ČSN EN 61850-7-420 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3

ČSN EN IEC 61850-8-2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP