ČSN EN 61850-5 ed. 2 (334850) Aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

ČSN EN 61850-5 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61850 platí pro automatizační systémy v energetické společnosti s hlavní částí staničního automatizačního systému (SAS). Normalizuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) a definuje příslušné podporované systémové požadavky.
Specifikace této části odkazují na komunikační požadavky funkcí v energetických automatizačních systémech. Většina příkladů funkcí a jejich komunikačních požadavků v této části pochází především z oblasti automatizace stanice a pokud je to vhodné, lze je použít nebo rozšířit pro ostatní oblasti v rámci automatizace v energetické společnosti. Je třeba poznamenat, že někdy je místo termínu oblast automatizace stanice používán termín oblast stanice, zejména pokud se uvažují spínací přístroje (primární systém) i systém automatizace (sekundární systém).
Popis funkcí neslouží k jejich normalizaci, ale k určení požadavků na komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními v rámci výroben a stanic v napájecí soustavě, mezi stanicemi (například mezi stanicemi pro ochranu vedení) a mezi výrobnami nebo stanicemi a vzdálenými provozními místy vyšší úrovně (například síťovými řídicími centry) a údržbářskými místy. Zároveň jsou uvažována rozhraní na vzdálené technické služby (například střediska údržby). Celkovým rozsahem platnosti jsou požadavky na komunikaci pro systémy automatizace v energetické společnosti. Základním úkolem je interoperabilita všech interakcí poskytující hladký komunikační systém pro celkovou správu napájecí soustavy.
Normalizace funkcí a jejich realizace je zcela mimo rozsah platnosti této normy. Nelze tedy předpokládat jedinou filozofii rozložení funkcí pro zařízení. Pro podporu výsledného požadavku na volné rozložení funkcí je definován řádný rozklad funkcí na části podstatné pro komunikaci. Jsou definována data, která budou předmětem výměny a jejich požadované parametry.
Stejná nebo podobná inteligentní elektronická zařízení ze stanic jako jsou ochranná a řídicí zařízení se zároveň nachází i v ostatních instalacích například v elektrárnách. Použití této normy pro taková zařízení ve výrobnách usnadňuje integraci systému například mezi řízením elektrárny a příslušným systémem pro automatizaci stanice. Pro některé z těchto ostatních aplikačních oblastí jako jsou větrné elektrárny, vodní elektrárny a rozptýlené zdroje, již byly definovány a zveřejněny konkrétní části normy podle souboru IEC 61850.

Označení ČSN EN 61850-5 ed. 2 (334850)
Katalogové číslo 94216
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 12. 2013
Datum účinnosti 1. 1. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 132 stran formátu A4
EAN kód 8590963942162
Tato norma nahradila ČSN EN 61850-5 (334850) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61850-10 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody

ČSN EN 61850-3 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky

ČSN EN 61850-4 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení

ČSN EN 61850-6 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED

ČSN EN 61850-7-1 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

ČSN EN 61850-7-420 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3

ČSN EN IEC 61850-8-2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP