ČSN (normy i změny) z října 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61907 (010680) - říjen 2010

Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5173 (051124) - říjen 2010

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.11t, A1 5.12t

425 Kč

ČSN EN 60974-9 (052205) - říjen 2010

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN CLC/TS 62081/změna Z1 (052208) - říjen 2010

Zařízení pro obloukové svařování - Instalace a provoz

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15727 (120551) - říjen 2010

Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 14502-1 (270138) - říjen 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše

230 Kč

ČSN EN 81-31 (274003) - říjen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.11t

965 Kč

ČSN EN 13035-3 +A1/Oprava 1 (278809) - říjen 2010

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

20 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 12663-2 (280320) - říjen 2010

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-121/změna A2 (330050) - říjen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60071-1 ed. 2/změna A1 (330419) - říjen 2010

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

Změna bude zrušena k 12. září 2022.

190 Kč

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (332000) - říjen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.12t, Z2 12.13t, Z3 3.18t, Z4 8.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

391 Kč

ČSN 33 2000-5-56/změna Z1 (332000) - říjen 2010

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5. Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-4 ed. 2/změna A1 (333432) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 4. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-8 ed. 2 (333432) - říjen 2010 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61000-4-8/změna Z2 (333432) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-6 ed. 2 (334850) - říjen 2010 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

2 520 Kč

ČSN EN 61850-6/změna Z1 (334850) - říjen 2010

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-23 (342710) - říjen 2010 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

550 Kč

ČSN EN 60172/změna A2 (347304) - říjen 2010

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí

Změna byla zrušena k 16. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-18/změna A1 (347307) - říjen 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

125 Kč

ČSN EN 60317-22/změna A1 (347307) - říjen 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-9-1 (354055) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60603-7-41 (354620) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-41: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60603-7-51 (354620) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-51: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60691 ed. 2/změna A2 (354735) - říjen 2010

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

Změna byla zrušena k 7. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-1 ed. 2/změna Z1 (357107) - říjen 2010

Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60191-6-18 (358791) - říjen 2010

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-18: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční pokyn pro návrh pouzder BGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61978-1/změna Z1 (359232) - říjen 2010

Optické vláknové pasivní kompenzátory disperze - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60081/změna A4 (360275) - říjen 2010

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2/změna A11 (361045) - říjen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2/změna A11 (361045) - říjen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a na vířivé lázně

125 Kč

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2/změna A12 (361045) - říjen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a na vířivé lázně

125 Kč

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2/změna A12 (361045) - říjen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60891 ed. 2 (364601) - říjen 2010 aktuální vydání

Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60891/změna Z1 (364601) - říjen 2010

Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách fotovoltaických součástek z krystalického křemíku

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-10 ed. 2 (364604) - říjen 2010 aktuální vydání

Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60904-10/změna Z1 (364604) - říjen 2010

Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50530 (364624) - říjen 2010

Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 50364/změna Z1 (367904) - říjen 2010

Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 10 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1147 (389800) - říjen 2010 aktuální vydání

Přenosné žebříky pro hasiče

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 22394 (420376) - říjen 2010

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa

340 Kč

ČSN ISO 26482 (420887) - říjen 2010

Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 1928 (441352) - říjen 2010 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 24333 (461015) - říjen 2010 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 1374 +A1 (470628) - říjen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 14655 +A1 (513511) - říjen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 13954 +A1 (513512) - říjen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Nářezové stroje na chleba - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 12854 +A1 (514020) - říjen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 12851 +A1 (514031) - říjen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 13886 +A1 (514035) - říjen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 488 (570517) - říjen 2010

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera

230 Kč

ČSN ISO 11870 (570542) - říjen 2010 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3386-1/změna A1 (645441) - říjen 2010

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály

65 Kč

ČSN EN ISO 3386-2/změna A1 (645441) - říjen 2010

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 2: Materiály s vysokou hustotou

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14023 (657220) - říjen 2010 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.13t, Z2 2.19t

437 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9117-2 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9117-3 (673057) - říjen 2010

Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1917/Oprava 2 (723147) - říjen 2010

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

20 Kč

ČSN EN 1007-5 (727565) - říjen 2010 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě

230 Kč

ČSN EN 12317-2 (727639) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení smykové odolnosti ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 13111 (727650) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Pojistné hydroizolace pro skládané krytiny střech a stěn - Stanovení odolnosti proti propustnosti vody

190 Kč

ČSN EN 14224 (727678) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4/změna A1 (730035) - říjen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

125 Kč

ČSN 73 0402 (730402) - říjen 2010

Značky veličin v geodézii a kartografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

222 Kč

ČSN 73 0415 (730415) - říjen 2010 aktuální vydání

Geodetické body

230 Kč

ČSN EN 1366-4 +A1 (730857) - říjen 2010 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

350 Kč

ČSN EN ISO 1182 (730882) - říjen 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

350 Kč

ČSN EN 1997-2/Oprava 1 (731000) - říjen 2010

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

20 Kč

ČSN EN 14490 (731055) - říjen 2010

Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin

570 Kč

ČSN EN 1996-2/Oprava 1 (731101) - říjen 2010

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

20 Kč

ČSN EN 1996-3/Oprava 1 (731101) - říjen 2010

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

20 Kč

ČSN EN 12350-10 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem

190 Kč

ČSN EN 12350-11 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání

190 Kč

ČSN EN 12350-12 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

222 Kč

ČSN EN 12350-9 (731301) - říjen 2010

Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou

125 Kč

ČSN EN 1999-1-2/Oprava 1 (731501) - říjen 2010

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

20 Kč

ČSN EN 1999-1-4/Oprava 1 (731501) - říjen 2010

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

20 Kč

ČSN EN 1999-1-5/Oprava 1 (731501) - říjen 2010

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce

20 Kč

ČSN 73 4201 (734201) - říjen 2010 aktuální vydání

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.13t, Z2 6.15t, Z3 11.16t, Z4 12.16t

909 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - říjen 2010 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

440 Kč

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177) - říjen 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13052-1 (757332) - říjen 2010 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 20869 (795203) - říjen 2010

Obuv - Zkoušení napínacích stélek, podšívek a podšívkových stélek - Obsah látek vyloužitelných vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-C06 (800123) - říjen 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

190 Kč

ČSN EN ISO 105-C08 (800197) - říjen 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN ISO 14419 (800872) - říjen 2010 aktuální vydání

Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 14122-1/změna A1 (833280) - říjen 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14122-2/změna A1 (833280) - říjen 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14122-3/změna A1 (833280) - říjen 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14122-4/změna A1 (833280) - říjen 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13855 (833303) - říjen 2010

Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

440 Kč

ČSN EN 15859 (834782) - říjen 2010

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9173-2 (856061) - říjen 2010

Stomatologie - Extrakční kleště - Část 2: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.3.1 (875015) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 (875068) - říjen 2010

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (opakovače)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 13: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 14: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 15: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (FDD opakovače)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 16: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 17: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (UE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 (875111) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (BS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1 (875153) - říjen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.11.1 (879012) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 583 V1.1.2 (879046) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.1.1 (879049) - říjen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21549-6 (981026) - říjen 2010 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data

230 Kč

ČSN EN 12251 (982012) - říjen 2010 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem

230 Kč

ČSN P ISO/TS 25238 (982022) - říjen 2010

Zdravotnická informatika - Klasifikace bezpečnostních rizik ze zdravotnického software

340 Kč