ČSN EN 13445-6 (695245) Zrušená norma

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part contains special rules for material, design, fabrication, inspection, and testing of pressure vessels made from spheroidal graphite cast iron. In general the rules in the relevant parts of parts 2-5 apply with additions and exceptions outlined in this part.

Označení ČSN EN 13445-6 (695245)
Katalogové číslo 96486
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963964867
Změny a opravy A1 4.16t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN 13445-6 (695245)
Tato norma nahradila ČSN EN 13445-6 (695245) z října 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13445-1 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

ČSN EN 13445-10 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

ČSN EN 13445-2 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

ČSN EN 13445-3 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13445-4 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

ČSN EN 13445-5 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

ČSN EN 13445-8 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin