ČSN EN 13445-3 (695245) Zrušená norma

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of the standard gives the rules to be used for design and calculation under internal and/or external pressure (as applicable), local loads and actions other than pressure. The rules provided are both design by formulae (DBF), design by analysis (DBA) and design by experiment (DBE).
The part also sets the requirements for when fatigue analysis must be performed and the rules to be followed when this is the case.

Označení ČSN EN 13445-3 (695245)
Katalogové číslo 96489
Cena 5 150 Kč5150
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 868 stran formátu A4
EAN kód 8590963964898
Změny a opravy A1 10.15t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2018
a nahrazena ČSN EN 13445-3 (695245)
Tato norma nahradila ČSN EN 13445-3 (695245) z října 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13445-1 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

ČSN EN 13445-10 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

ČSN EN 13445-2 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

ČSN EN 13445-4 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

ČSN EN 13445-5 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

ČSN EN 13445-6 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 13445-8 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin