ČSN ISO 31000 (010351) Zrušená norma

Management rizik - Principy a směrnice

ČSN ISO 31000 Management rizik - Principy a směrnice
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Organizace všech typů a velikostí jsou vystaveny působení vnitřních a vnějších faktorů a vlivů, které činí nejistým, zda a kdy dosáhnou svých cílů. Účinek, který má tato nejistota na dosažení cílů organizace, je riziko.
Tato norma podrobně popisuje systematický a logický proces managementu rizik.
Tato norma ČSN ISO 31000 stanoví řadu principů, které je třeba naplnit, aby byl management rizik efektivní. Tato mezinárodní norma doporučuje, aby organizace rozvíjely, implementovaly a kontinuálně zlepšovaly rámec, jehož účelem je integrovat proces pro řízení rizik do svého celkového vedení, strategie a plánování, managementu, procesů podávání hlášení, politik, hodnot a kultury. Norma popisuje vztah mezi zásadami pro management rizik, rámcem pomocí kterého vzniká a procesy managementu rizik.
Management rizik lze aplikovat na celou organizaci, v mnoha oblastech a na mnohých úrovních, v kteroukoli dobu, stejně jako pro specifické funkce, projekty nebo činnosti.

Označení ČSN ISO 31000 (010351)
Katalogové číslo 86884
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963868844
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN ISO 31000 (010351)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 31 000
  • ČSN ISO 31000:2010
  • ČSN ISO 31 000:2010
foo