ČSN EN 384 (731712) Zrušená norma

Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

ČSN EN 384 Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí metodu pro stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností (pevností a modulů pružnosti) a hustoty pro určitý základní soubor dřeva s vizuálními a/nebo strojními třídami. Hodnoty mechanických vlastností a hustoty stanovené podle této normy jsou vhodné pro přiřazení jakostních tříd a druhů dřeva k třídám pevnosti podle EN 338.
Tato norma obsahuje také postupy, umožňující stanovení charakteristických hodnot ze zkoušek menšího než ideálního počtu těles konstrukčních rozměrů, nebo ze zkoušek malých bezvadných zkušebních těles. V těchto případech je menší stupeň spolehlivosti vyjádřen redukčními součiniteli.
Tato norma obsahuje pro stanovení charakteristických hodnot jednotlivé etapy, a to definici základního souboru, výběr vzorků, zkoušení a analýzu výsledků.
V informativní příloze A je uveden formulář pro deklarování charakteristických hodnot.

Označení ČSN EN 384 (731712)
Katalogové číslo 86897
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963868974
Norma byla zrušena k 1. 4. 2017
a nahrazena ČSN EN 384 (731712)
Tato norma nahradila ČSN EN 384 (731712) z června 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)