ČSN 73 0402 (730402)

Značky veličin v geodézii a kartografii

ČSN 73 0402 Značky veličin v geodézii a kartografii
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro používání písmenných značek v oboru geodézie a kartografie. Obsahuje názvy a značky, které se používají v záznamech o měření, v dokumentaci výsledků měření a výsledků zeměměřických činností a dále v odborné zeměměřické a další technické literatuře. Neplatí pro mapové a písmenné značky, označující předměty obsahu mapy podle ČSN 01 3411 a ČSN 01 3419. Jednotlivé názvy a značky (celkem 165 názvů a značek) jsou tématicky seskupeny do bloků Geodézie (geodetické základy, gravimetrie, katastr nemovitostí, mapování, inženýrská geodézie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, zpracování a analýza měření) a Kartografie.

Označení ČSN 73 0402 (730402)
Katalogové číslo 86654
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963866543
Změny a opravy Z1 6.13t
Tato norma nahradila ČSN 01 9322 (019322) z července 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0415 (730415)
Geodetické body

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 04 02
  • ČSN 730402
  • ČSN 73 04 02 : 2010
  • ČSN 730402:2010
  • ČSN 73 0402:2010