ČSN ISO 27306 (420389) Zrušená norma

Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí

ČSN ISO 27306 Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje způsob přepočtu hodnoty lomové houževnatosti stanovené metodou CTOD (rozevření čela trhliny) na laboratorních tělesech na ekvivalentní hodnoty CTOD odpovídající konstrukčním součástem způsobem, kdy je brána v úvahu ztráta stísnění. Metoda může být také použita pro hodnocení lomové houževnatosti prostřednictvím součinitele intenzity napětí nebo J-integrálu. Norma řeší problematiku nestabilního lomu, ke kterému dochází z defektů typu trhliny nebo únavové trhliny ve feritických konstrukčních ocelích. Nestabilní lom doprovázený tvárným šířením trhliny normy nezahrnuje. Tato norma se může využít k eliminaci příliš konzervativních výsledků spojených s konvenčními metodami lomové mechaniky, a k přesnému vyhodnocení mezí, kdy dochází k nestabilní iniciaci lomu v konstrukčních součástech na základě znalosti lomové houževnatosti konstrukční oceli. Lze ji rovněž využít pro racionální stanovení lomové houževnatosti materiálů s cílem zohlednit požadavky konstrukce na schopnost konstrukčních součástí se deformovat.

Označení ČSN ISO 27306 (420389)
Katalogové číslo 86099
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963860992
Norma byla zrušena k 1. 10. 2017
a nahrazena ČSN ISO 27306 (420389)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 27 306
  • ČSN ISO 27306:2010
  • ČSN ISO 27 306:2010