ČSN (normy i změny) ze srpna 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3951-5 (010258) - srpen 2010

Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka)

440 Kč

TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010

Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

230 Kč

ČSN EN ISO 8253-2 (011635) - srpen 2010

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

230 Kč

ČSN ISO 13472-2 (011649) - srpen 2010

Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 13473-5 (011678) - srpen 2010

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury

350 Kč

ČSN EN ISO 26909 (013210) - srpen 2010

Pružiny - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 15548-1/Oprava 1 (015086) - srpen 2010

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14713-3/Oprava 1 (038261) - srpen 2010

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

04 Slévárenství

ČSN EN 710 +A1 (040050) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

590 Kč

ČSN EN 14681 +A1 (040052) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi

440 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-2 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

670 Kč

ČSN EN ISO 28927-3 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 3: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-5 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

465 Kč

ČSN EN ISO 28927-6 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-7 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 7: Prostřihávačky a nůžky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-8 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, A2 12.19t

695 Kč

ČSN EN ISO 28927-9 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky

340 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 702-1 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 1: Kuželový konec

190 Kč

ČSN ISO 702-2 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock

230 Kč

ČSN ISO 702-3 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 3: Bajonetový typ

230 Kč

ČSN ISO 702-4 (201006) - srpen 2010

Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN EN 14656 +A1 (210706) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy

440 Kč

ČSN EN 14673 +A1 (210707) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-2 (252011) - srpen 2010 aktuální vydání

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 14658 +A1 (260086) - srpen 2010 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15432/Oprava 1 (278328) - srpen 2010

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Zaměnitelnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15723 (280920) - srpen 2010

Železniční aplikace - Uzavírací a zajišťovací prostředky zařízení pro ochranu nákladu před vlivy okolního prostředí - Požadavky na odolnost, obsluhu, označení, údržbu a likvidaci

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4645-001 (311777) - srpen 2010

Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 2852 (313327) - srpen 2010

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4619 (314210) - srpen 2010

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Postup instalace a demontáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4620 (314211) - srpen 2010

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4621 (314212) - srpen 2010

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50176 ed. 2 (332037) - srpen 2010 aktuální vydání

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 50176/změna Z1 (332037) - srpen 2010

Automatická elektrostatická stříkací pracoviště pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50177 ed. 2/změna Z1 (332037) - srpen 2010

Automatické elektrostatické stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50177 ed. 3 (332038) - srpen 2010

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

405 Kč

ČSN 33 2340 ed. 2 (332340) - srpen 2010 aktuální vydání

Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.14t

360 Kč

ČSN 33 2340/změna Z1 (332340) - srpen 2010

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v prostředích s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55011 ed. 2/změna Z1 (334225) - srpen 2010

Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62333-3 (345839) - srpen 2010

Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60851-1/změna A2 (347308) - srpen 2010

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 60709/změna Z1 (356586) - srpen 2010

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování

Změna bude zrušena k 17. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 62341-1-2 (358789) - srpen 2010

Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

350 Kč

ČSN EN 62341-5 (358789) - srpen 2010

Displeje s organickými diodami LED - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-2-9 (359249) - srpen 2010

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61243-1/změna A1 (359724) - srpen 2010

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-30 ed. 2/změna Z1 (361045) - srpen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 (361045) - srpen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.12t, Oprava 1 6.15t, A1 9.20t

725 Kč

ČSN EN 60601-2-35/změna Z1 (364800) - srpen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost přikrývek, podušek a matrací pro ohřívání ve zdravotnictví

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-41/změna Z1 (364800) - srpen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na bezpečnost operačních a vyšetřovacích svítidel

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (364801) - srpen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 12.15t

630 Kč

ČSN EN 80601-2-35 (364801) - srpen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 5.17t

760 Kč

ČSN EN 62083 ed. 2 (364803) - srpen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů plánování radioterapeutické léčby

350 Kč

ČSN EN 62083/změna Z1 (364803) - srpen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů pro plánování radioterapie

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1777 (389330) - srpen 2010 aktuální vydání

Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

590 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 3369 (420864) - srpen 2010

Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN 10349 (421264) - srpen 2010

Ocelové odlitky - Austenitické manganové ocelové odlitky

230 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN EN 13675 +A1 (433001) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu

550 Kč

44 Hornictví

ČSN EN 1804-1 +A1 (444421) - srpen 2010 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 1804-2 +A1 (444421) - srpen 2010 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce

350 Kč

ČSN EN 1804-3 +A1 (444421) - srpen 2010 aktuální vydání

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 15544 (450036) - srpen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Těžební zařízení v příbřežních vodách - Požadavky a návody pro havarijní stavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12525 +A2 (470627) - srpen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost

340 Kč

48 Lesnictví

ČSN EN 1315 (480053) - srpen 2010

Třídění kulatiny podle rozměrů

125 Kč

ČSN 48 2115/změna Z2 (482115) - srpen 2010

Sadební materiál lesních dřevin

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1313-1 (490025) - srpen 2010 aktuální vydání

Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 12625-12 (500371) - srpen 2010

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 12: Stanovení pevnosti v linii perforace - Výpočet účinnosti perforace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 4831 (560086) - srpen 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0530/změna Z4 (570530) - srpen 2010

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

32 Kč

ČSN ISO 2446 (570543) - srpen 2010 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2440/změna A1 (645426) - srpen 2010

Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14397-1 (654849) - srpen 2010

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1464 (668544) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování - Metoda kontinuálního navíjení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15434 +A1 (701061) - srpen 2010 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

440 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - srpen 2010 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12371 (721147) - srpen 2010 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - srpen 2010

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

230 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

230 Kč

TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

350 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - srpen 2010 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

340 Kč

ČSN 73 1350 (731350) - srpen 2010

Zkoušení pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1353 (731353) - srpen 2010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu

125 Kč

ČSN 73 1355 (731355) - srpen 2010

Stanovení trvanlivosti pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1356 (731356) - srpen 2010

Stanovení délkových změn pórobetonu

190 Kč

ČSN 73 1357 (731357) - srpen 2010

Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1358 (731358) - srpen 2010

Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů

190 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování

230 Kč

ČSN 73 6244 (736244) - srpen 2010 aktuální vydání

Přechody mostů pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.11t

460 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-A01 (800120) - srpen 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení

230 Kč

ČSN P ISO/TS 13434 (806197) - srpen 2010

Geosyntetika - Pokyny pro hodnocení odolnosti

440 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12254 (832491) - srpen 2010 aktuální vydání

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 14404 +A1 (832784) - srpen 2010 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče

340 Kč

ČSN EN 15761 (836643) - srpen 2010

Tvarované stimulanty růstu - Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7396-1/změna A2 (852761) - srpen 2010

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 45502-2-3 (853000) - srpen 2010

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-3: Zvláštní požadavky na kochleární a sluchové systémy implantátů mozkového kmenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10993-7/Oprava 1 (855220) - srpen 2010

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem

20 Kč

ČSN P ISO/TS 22367/změna Z1 (855232) - srpen 2010

Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování

Změna bude zrušena k 31. březnu 2023.

32 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 119-3 V2.2.2 (872002) - srpen 2010

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 649 V2.1.1 (875532) - srpen 2010

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V1.3.1 (878595) - srpen 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.4.1 (878595) - srpen 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 (878595) - srpen 2010

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 15771 (945074) - srpen 2010

Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

97 Výměna dat

ČSN P ISO/TS 19101-2 (979820) - srpen 2010

Geografická informace - Referenční model - Část 2: Zobrazení

590 Kč