ČSN EN ISO 3924 (656040) Zrušená norma

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie

ČSN EN ISO 3924 Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení destilačního rozmezí ropných produktů. Podle této mezi-národní normy je metoda aplikovatelná na ropné produkty a ropné frakce s konečným bodem destilace 538 °C nebo nižším při atmosférickém tlaku. Tato mezinárodní norma není použitelná na vzorky benzínu nebo benzínových komponent. Tato metoda je omezena na produkty s teplotou varu vyšší než 55 °C a které mají dostatečně nízký tlak par umožňující odběr vzorků při laboratorní teplotě.
Metoda byla úspěšně aplikována na vzorky obsahující až do 10 % (V/V) methylesterů mastných kyselin (FAME).

Označení ČSN EN ISO 3924 (656040)
Katalogové číslo 502564
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135025640
Norma byla zrušena k 1. 2. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3924 (656040)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3924 (656040) z srpna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)