ČSN EN 287-6 (050711) Zrušená norma

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies main requirements, limits, inspection conditions and acceptance requirements as well as related inspection documents of welders for welded cast iron test pieces and workpieces.
It provides a set of technical rules for a systematic qualification test of a welder's skills, and enables such qualifications to be uniformly accepted independently of the type of product, location and examiner or examining body.
This document specifies the testing of a welder's skill unless a higher level skill test is required.
The acceptance of a welder's skill in accordance with this document implies a practical experience and knowledge regarding the welding process, materials and safety requirements (see Annex C).
This document is to be used when requirements on part of a customer, testing or monitoring body or other organization are postulated.
This document defines the qualification test of welders for the fusion welding of cast irons. The welding processes referred to in this standard include those fusion welding processes which are designated as manual or partly mechanized welding. It does not cover fully mechanized and automated welding processes (see EN ISO 14732). Cast iron materials which are covered by this document are mentioned in 5.4.
The inspection document and certification are made out under the responsibility of the testing body.

Označení ČSN EN 287-6 (050711)
Katalogové číslo 505509
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135055098
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN 287-6 (050711)
Tato norma nahradila ČSN EN 287-6 (050711) z srpna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)