ČSN EN ISO 2739 (420458) Zrušená norma

Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku

ČSN EN ISO 2739 Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení radiální pevnosti v tlaku slinovaných kovových částí tvaru dutých válců, běžně známých jako pouzdra. Tato metoda se používá u slinovaných pouzder tvořených čistými nebo slitinovými kovovými prášky. Princip zkušební metody spočívá v tom, že se dutý válec podrobí plynule narůstajícímu radiálnímu zatěžování až do výskytu porušení, pokud deformace nepřevýší 10 % jeho průměru. Maximální zjištěné zatížení se použije k výpočtu veličiny vztažené k rozměrům dutého válce, která je známá jako "radiální pevnost v tlaku". Norma dále popisuje tvar a rozměry zkušebního tělesa, jakož i vlastní zkušební postup na zkušebním lisu a způsob výpočtu a vyjádření zkušebních výsledků. Samostatná kapitola je věnována vyjádření preciznosti dosažených výsledků zkoušky.

Označení ČSN EN ISO 2739 (420458)
Katalogové číslo 86310
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 2010
Datum účinnosti 1. 9. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963863108
Norma byla zrušena k 1. 11. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 2739 (420458)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 2739 (420458) z června 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)