ČSN (normy i změny) z října 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 60706-5 (010661) - říjen 2009 aktuální vydání

Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

550 Kč

ČSN EN 62402 (010697) - říjen 2009

Management zastarávání - Pokyn k použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma byla zrušena k 3. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 80416-1 ed. 2 (013765) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

340 Kč

ČSN EN 80416-1/změna Z1 (013765) - říjen 2009

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba originálů značek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 636 (055312) - říjen 2009

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 419-1 (060218) - říjen 2009

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

Norma byla zrušena k 1. květnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 437 +A1 (061001) - říjen 2009

Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

09 Spalovací motory pístové

ČSN EN ISO 11102-2 (097701) - říjen 2009 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 14917 (139030) - říjen 2009

Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN 13128 +A2 (200711) - říjen 2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13898 +A1 (200723) - říjen 2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14070 +A1 (200725) - říjen 2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

21 Tvářecí stroje

ČSN EN 13736 +A1 (210705) - říjen 2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy

Norma byla zrušena k 1. září 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13985 +A1 (210740) - říjen 2009 aktuální vydání

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 12777-1/změna Amd.1 (269140) - říjen 2009

Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu

65 Kč

ČSN ISO 1496-2 (269347) - říjen 2009 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery

570 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - říjen 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-1 +A1 (270105) - říjen 2009

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-3 +A1/Oprava 1 (274003) - říjen 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

20 Kč

ČSN EN 474-1 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-10 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.23t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-3 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.23t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-4 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

Norma byla zrušena k 1. září 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-5 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

Norma byla zrušena k 1. září 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-6 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.23t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-7 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.23t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-8 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.23t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 474-9 +A1 (277911) - říjen 2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.23t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 791 +A1 (277991) - říjen 2009

Vrtné soupravy - Bezpečnost

Norma byla zrušena k 1. lednu 2015 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 996 +A3 (277996) - říjen 2009

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

Norma byla zrušena k 1. lednu 2015 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 500-4 +A1 (278311) - říjen 2009

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

Norma byla zrušena k 1. září 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13019 +A1 (278319) - říjen 2009

Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13524 +A1 (278324) - říjen 2009

Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky

Norma byla zrušena k 1. září 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13021 +A1 (278325) - říjen 2009

Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13862 +A1 (278612) - říjen 2009

Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12348 +A1 (278648) - říjen 2009 aktuální vydání

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 15027 +A1 (278649) - říjen 2009 aktuální vydání

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 13102 +A1 (278910) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

340 Kč

ČSN EN 15059 (279010) - říjen 2009

Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15566 (280119) - říjen 2009

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

Norma byla zrušena k 1. červenci 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13103 (280513) - říjen 2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13104 (280514) - říjen 2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13260 (280520) - říjen 2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

Norma byla zrušena k 1. červnu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13979-1 +A1 (280525) - říjen 2009

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14865-2 +A1 (280541) - říjen 2009

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2011 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0250/změna Z1 (300250) - říjen 2009

Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky

32 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4528 (312212) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Válcovaná za studena - Pásy na pružiny - a ≤ 3 mm - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 640 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2460 (312217) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Tyče - De ≤ 70 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3330 (312217) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel RE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De ≤ 40 mm - Pro samojistné šestihranné matice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2439 (312297) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Výkovky - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2461 (312298) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Výkovky - De ≤ 70 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2466 (312299) - říjen 2009

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Žíhaná - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1310 ed. 2 (331310) - říjen 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

190 Kč

ČSN 33 1310/změna Z1 (331310) - říjen 2009

Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 61496-3 (332206) - říjen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma byla zrušena k 11. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 62046 (332207) - říjen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma byla zrušena k 2. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62061/Oprava 1 (332208) - říjen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

Změna byla zrušena k 26. dubnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2410 ed. 2 (332410) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech

190 Kč

ČSN 33 2410/změna Z2 (332410) - říjen 2009

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v kinech

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2420 ed. 2 (332420) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

230 Kč

ČSN 33 2420/změna Z3 (332420) - říjen 2009

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50398 (334597) - říjen 2009

Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 50502 (341515) - říjen 2009

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

Norma byla zrušena k 30. březnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60205 ed. 2/změna A1 (345889) - říjen 2009

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50483-1 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50483-2 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50483-3 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50483-4 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 4: Spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50483-5 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 5: Elektrická zkouška stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50483-6 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 6: Environmentální zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 34 7405/Oprava 1 (347405) - říjen 2009

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovitá napětí od 3,6/6 kV do 20,8/36 kV

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50290-2-24/změna A1 (347820) - říjen 2009

Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - PE pro pláště

Změna byla zrušena k 19. lednu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60127-4 ed. 2/změna A1 (354730) - říjen 2009

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

125 Kč

ČSN EN 50164-3/změna A1 (357605) - říjen 2009

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

Změna byla zrušena k 16. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-6 (357605) - říjen 2009

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.12t

Norma byla zrušena k 28. červenci 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-3-20 ed. 2 (359223) - říjen 2009

Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 20. říjnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-3-20/změna Z1 (359223) - říjen 2009

Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické samonosné závěsné telekomunikační kabely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62496-1 (359290) - říjen 2009

Desky optických obvodů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50499 (367920) - říjen 2009

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma byla zrušena k 20. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50090-3-3 (368051) - říjen 2009

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 61094-2/změna Z1 (368880) - říjen 2009

Měřicí mikrofony. Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních standardních mikrofonů technikou reciprocity

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 5711 ed. 2 (375711) - říjen 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami

190 Kč

ČSN 37 5711/změna Z1 (375711) - říjen 2009

Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 615 (389030) - říjen 2009 aktuální vydání

Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D)

350 Kč

ČSN EN 12845 +A2 (389211) - říjen 2009

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 204 (420351) - říjen 2009

Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda

Norma byla zrušena k 1. květnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10244-1 (426611) - říjen 2009 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.12t

210 Kč

ČSN EN 10244-2 (426611) - říjen 2009

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 709 +A2 (470619) - říjen 2009

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN ISO/TS 11133-1 (560099) - říjen 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování kvality při přípravě kultivačních půd v laboratoři

Norma byla zrušena k 1. lednu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6571 (580196) - říjen 2009

Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (metoda destilace s vodní parou)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

355 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 1762/Oprava 2 (635440) - říjen 2009

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn nad 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - říjen 2009

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14896 (642420) - říjen 2009 aktuální vydání

Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu

190 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - říjen 2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1401-1 (643172) - říjen 2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

Norma byla zrušena k 1. únoru 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11337/Oprava 1 (643608) - říjen 2009

Plasty - Polyamidy - Stanovení epsilon-kaprolaktamu a omega-laurolaktamu plynovou chromatografií

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12086-2/Oprava 1 (643801) - říjen 2009

Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10548/Oprava 1 (644501) - říjen 2009

Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 14758-1 +A1 (646433) - říjen 2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13476-3 +A1/Oprava 1 (646444) - říjen 2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13706-2/Oprava 1 (649312) - říjen 2009

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13368-2 (654851) - říjen 2009

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA a o,o-EDDHMA iontovou párovou chromatografií

Norma byla zrušena k 1. květnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15451 (654854) - říjen 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN 15688 (654875) - říjen 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení inhibitoru ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN ISO 5163/Oprava 1 (656197) - říjen 2009

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 590 (656506) - říjen 2009

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1465 (668510) - říjen 2009 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav

190 Kč

ČSN EN 1966 (668583) - říjen 2009 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou

230 Kč

ČSN EN 14444/Oprava 1 (668588) - říjen 2009

Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - říjen 2009

Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - říjen 2009

Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-2/změna A3 (695245) - říjen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A16 (695245) - říjen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-4/změna A5 (695245) - říjen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 0100 (720100) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 0101 (720101) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Rozklady

125 Kč

ČSN 72 0102 (720102) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty sušením

65 Kč

ČSN 72 0103 (720103) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním

65 Kč

ČSN 72 0104 (720104) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení vázané vody uvolňující se při teplotě vyšší než 110 °C vážkovou metodou

125 Kč

ČSN 72 0105-1 (720105) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0105-2 (720105) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou

65 Kč

ČSN 72 0106 (720106) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0107 (720107) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0109-1 (720109) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0109-2 (720109) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu

125 Kč

ČSN 72 0110-1 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky kyselinou sulfosalicylovou

65 Kč

ČSN 72 0110-2 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky dipyridylem 2,2´

65 Kč

ČSN 72 0110-3 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0110-4 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou z přímé navážky

65 Kč

ČSN 72 0110-5 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem

65 Kč

ČSN 72 0111 (720111) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železnatého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0112-1 (720112) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s peroxidem vodíku

65 Kč

ČSN 72 0112-2 (720112) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem

65 Kč

ČSN 72 0113-1 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0113-2 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

65 Kč

ČSN 72 0113-3 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0114-1 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0114-2 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

65 Kč

ČSN 72 0114-3 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0116-1 (720116) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu

65 Kč

ČSN 72 0116-2 (720116) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu

65 Kč

ČSN 72 0117 (720117) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení síranové síry vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0118 (720118) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení celkové síry vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0119 (720119) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu sodného metodou plamenové fotometrie

65 Kč

ČSN 72 0120 (720120) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu draselného metodou plamenové fotometrie

65 Kč

ČSN 72 0121 (720121) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu uhličitého vážkovou metodou

125 Kč

ČSN EN ISO 22476-12 (721004) - říjen 2009

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)

340 Kč

ČSN EN 934-5 (722326) - říjen 2009

Přísady do betonu malty a injektážní malty - Část 5: Přísady pro stříkaný beton - Definice, požadavky, shoda, značení a označování štítky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13747 +A1 (723058) - říjen 2009

Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2010 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15258 (723067) - říjen 2009

Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn

350 Kč

ČSN EN 15564 (723068) - říjen 2009

Betonové prefabrikáty - Beton s pojivem na bázi pryskyřice - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1170-8 (723410) - říjen 2009

Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15866 (727551) - říjen 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení teplotní vodivosti keramických vláken

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15867 (727552) - říjen 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Pokyny pro stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 13790 (730317) - říjen 2009

Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12354-5 (730512) - říjen 2009

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1992-1-2/Oprava 1 (731201) - říjen 2009

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

24 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - říjen 2009

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12350-2 (731301) - říjen 2009

Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12350-3 (731301) - říjen 2009

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12350-4 (731301) - říjen 2009

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12350-5 (731301) - říjen 2009

Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12350-6 (731301) - říjen 2009

Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

Norma byla zrušena k 1. lednu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12350-7 (731301) - říjen 2009

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-2 (731302) - říjen 2009

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-3 (731302) - říjen 2009

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.11t, Z1 11.12t, Z2 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-5 (731302) - říjen 2009

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-7 (731302) - říjen 2009

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-8 (731302) - říjen 2009

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12504-1 (731303) - říjen 2009

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma byla zrušena k 31. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1504-9 (732101) - říjen 2009

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů

340 Kč

ČSN 73 6175 (736175) - říjen 2009

Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1992-2/Oprava 1 (736208) - říjen 2009

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

20 Kč

ČSN 73 6360-2 (736360) - říjen 2009 aktuální vydání

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

415 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - říjen 2009

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.15t, Z3 10.22t

Norma byla zrušena k 30. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13422 +A1 (737031) - říjen 2009

Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce

Norma byla zrušena k 1. červnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 21427-2 (757781) - říjen 2009

Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12545 +A1 (798003) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15618 (804210) - říjen 2009

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. únoru 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 9902-1/změna A1 (810112) - říjen 2009

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-2/změna A1 (810112) - říjen 2009

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-3/změna A1 (810112) - říjen 2009

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-4/změna A1 (810112) - říjen 2009

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-5/změna A1 (810112) - říjen 2009

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-6/změna A1 (810112) - říjen 2009

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9902-7/změna A1 (810112) - říjen 2009

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

125 Kč

ČSN EN ISO 10821/změna A1 (810703) - říjen 2009

Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15267-1 (834790) - říjen 2009

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15267-2 (834790) - říjen 2009

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15238/Oprava 1 (836634) - říjen 2009

Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 17510-1 (852104) - říjen 2009

Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8359 (852720) - říjen 2009

Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, Z1 1.15t

Norma byla zrušena k 31. červenci 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9360-1 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 1: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití s minimálními dechovými objemy od 250 ml

340 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml

230 Kč

ČSN EN ISO 21534 (852909) - říjen 2009 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Zvláštní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - říjen 2009

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.11t

Norma byla zrušena k 1. únoru 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - říjen 2009

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.11t

Norma byla zrušena k 1. červnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21535 (852950) - říjen 2009 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

355 Kč

ČSN EN ISO 21536 (852951) - říjen 2009 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

355 Kč

ČSN EN ISO 15882 (855265) - říjen 2009 aktuální vydání

Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1 (874606) - říjen 2009

Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 440-2 V1.3.1 (875034) - říjen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 500-2 V1.2.1/Oprava 1 (875136) - říjen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 9 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-1 V1.3.1 (878595) - říjen 2009

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-4-2 V1.4.1 (878595) - říjen 2009

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.9.1 (879012) - říjen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13329 +A1 (917878) - říjen 2009

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13613 (942840) - říjen 2009 aktuální vydání

Kolečková sportovní zařízení - Skateboardy - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13843 (942841) - říjen 2009 aktuální vydání

Kolečková sportovní zařízení - Inline brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15711 (945072) - říjen 2009

Smalty - Smaltované přírubové ocelové trubky a tvarovky - Požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
foo