ČSN EN IEC 62046 (332207)

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob

ČSN EN IEC 62046 Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 610 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí požadavky a informace o použití ochranných zařízení, která využívají snímací přístroj (přístroje) k detekci osoby (osob), s cílem snížit nebo minimalizovat riziko způsobené nebezpečnými částmi strojních zařízení, bez použití fyzické zábrany.
Cílem tohoto dokumentu je podpora komisí vypracovávajících normy, odpovědných za tvorbu norem týkajících se strojů (normy "C"), konstruktérů, výrobců a opravářů strojů, organizací z oblasti certifikace bezpečnosti strojů, kontrolních orgánů a dalších, kteří se zabývají použitím ochranných zařízení strojních zařízení.
Tento dokument uvažuje přístroje normalizované v souboru IEC 61496 a souboru ISO 13856. Není-li vydána konkrétní norma výrobku související s bezpečností pro přístroje využívající jiné technologie snímání, je jejich vhodnost jako výhradního prostředku ochrany před nebezpečími stroje neznámá. Je třeba dbát velké opatrnosti při volbě a použití přístrojů, pro které neexistuje konkrétní norma výrobku související s bezpečností, neboť jejich chování, zejména v poruchových stavech, nelze zjevně dostatečně předvídatelné.
SIL-CL (dosažitelná mez SIL, viz IEC 62061) nebo PL (úroveň vlastností, viz ISO 13849-1) nebo SIL (úroveň integrity bezpečnosti, viz IEC 61508) není dostačující jako údaj o vhodnosti přístroje pro použití jako ochranného zařízení. Vhodnost závisí na vhodných snímacích prostředcích a podmínkách prostředí, zvláště těch, které mohou ovlivnit schopnost detekce, chování v poruchových stavech atd.

Označení ČSN EN IEC 62046 (332207)
Katalogové číslo 506705
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135067053
Změny a opravy Oprava 1 6.19t
Tato norma nahradila ČSN CLC/TS 62046 (332207) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)