ČSN EN 12350-4 (731301) Zrušená norma

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí metodu pro stanovení konzistence čerstvého betonu zkouškou stupněm zhutnitelnosti.
Zkouška není vhodná, jestliže největší zrno kameniva v betonu je větší než 63 mm.
Jestliže stupeň zhutnitelnosti je menší než 1,04 nebo větší než 1,46, zkouška zhutnitelnosti je nevhodná pro měření konzistence betonu.

Označení ČSN EN 12350-4 (731301)
Katalogové číslo 84365
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 2009
Datum účinnosti 1. 11. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963843650
Změny a opravy Z1 10.19t
Norma byla zrušena k 31. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN 12350-4 (731301)
Tato norma nahradila ČSN EN 12350-4 (731301) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 12350-1 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků

ČSN EN 12350-2 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

ČSN EN 12350-6 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

ČSN EN 12350-7 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

ČSN EN 12350-5 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

Další příbuzné normy

ČSN EN 12350-1 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

ČSN EN 12350-10 (731301)
Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem

ČSN EN 12350-11 (731301)
Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání

ČSN EN 12350-12 (731301)
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem

ČSN EN 12350-2 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

ČSN EN 12350-3 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

ČSN EN 12350-5 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

ČSN EN 12350-6 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

ČSN EN 12350-7 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

ČSN EN 12350-8 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

ČSN EN 12350-9 (731301)
Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou