ČSN EN 15267-1 (834790)

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 15267-1 Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je určena pro certifikaci všech typů AMS pro kontinuální měření kvality ovzduší a emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pro něž jsou v evropských normách uvedena měřítka výkonu a postupy zkoušek. Norma stanoví obecné principy včetně obecných postupů a požadavků pro certifikaci automatizovaných měřicích systémů (AMS) pro kontinuální měření kvality ovzduší a emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Tato certifikace produktů sestává z několika kroků zahrnujících zkoušky funkce AMS, výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS, jeho certifikaci a dohled nad výrobním procesem po certifikaci.
Norma uvádí pro usnadnění společného postupu příslušných organizací obecné postupy a požadavky na certifikace AMS určené k omezení administrativní zátěže a snížení nákladů na certifikaci vynakládaných výrobci AMS v mnoha členských státech EU. Uvádí dále role a závazky výrobců, zkušebních laboratoří, certifikačních organizací (pro systémy managementu kvality) a příslušných organizací využívajících těchto postupů.

Označení ČSN EN 15267-1 (834790)
Katalogové číslo 84192
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2009
Datum účinnosti 1. 11. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963841922
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15267-2 (834790)
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci

ČSN EN 15267-3 (834790)
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

ČSN EN 15267-4 (834790)
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů