ČSN EN 14070 +A1 (200725) Zrušená norma

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje

ČSN EN 14070 +A1 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14070+A1

Tato norma specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření, která mají být použita osobami zabývajícími se konstrukcí, výrobou a dodáváním (včetně informací, které musí být uvedeny pro instalaci a demontáž s úpravami pro přepravu a údržbu) postupových a jednoúčelových strojů (viz 3.1). Tyto stroje jsou konstruovány pouze ke zpracování předem stanovených obrobků z kovu, nebo obdobného materiálu nebo omezené skupiny podobných obrobků pomocí předem stanoveného pořadí obráběcích operací a parametrů procesu.
Tato norma bere v úvahu předpokládané použití včetně logicky předvídatelného nesprávného použití, údržbu, čištění a seřizování. Stanovuje uspořádání přístupu k místům obrábění a k místům ručního vkládání/vyjímání. Předpokládá přístup ke stroji ze všech stran. Popisuje prostředky k omezení rizika pro obsluhu i jiné vystavené osoby.
Tato norma se týká také zařízení pro přemístění obrobků, pokud jsou nedílnou součástí stroje.
Tato norma se zabývá významnými nebezpečími vyskytujícími se u postupových a jednoúčelových strojů, jsou-li používány podle předpokládaných podmínek výrobce (viz kapitolu 4). Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření k zabránění nebo minimalizaci nebezpečí uvedených v tabulce 1 a postupy pro ověření těchto požadavků nebo opatření jsou uvedeny v kapitole 5. Nejsou stanoveny bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro oheň a výbuch.
Pokud stroje používají procesy, které jsou předmětem jiných norem (například broušení, soustružení, tváření, vyjiskřování, obrábění laserem), použijí se požadavky těchto norem (viz bibliografii).
Tato norma se vztahuje na stroje, které jsou vyrobeny po vydání této normy CEN.

Označení ČSN EN 14070 +A1 (200725)
Katalogové číslo 84155
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2009
Datum účinnosti 1. 11. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963841557
Změny a opravy Oprava 1 6.10t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 16090-1 (200710)
Tato norma nahradila ČSN EN 14070 (200725) z května 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)