ČSN (normy i změny) z ledna 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10576-1 (010241) - leden 2004

Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy

230 Kč

ČSN ISO/TR 10017 (010336) - leden 2004 aktuální vydání

Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

440 Kč

ČSN ISO 13374-1 (011442) - leden 2004

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice

230 Kč

ČSN ISO 14617-5 (013630) - leden 2004

Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení

230 Kč

ČSN ISO 14617-6 (013630) - leden 2004

Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce

340 Kč

ČSN ISO 14617-7 (013630) - leden 2004

Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1810 (021810) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1812 (021812) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1814 (021814) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1815 (021815) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou

65 Kč

ČSN 02 1822 (021822) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN 02 1824 (021824) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN 02 1826 (021826) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou

65 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 11303 (038204) - leden 2004

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.08t

382 Kč

ČSN EN 13509 (038360) - leden 2004

Měřicí postupy v katodické ochraně

350 Kč

ČSN 03 8365/změna Z1 (038365) - leden 2004

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi

32 Kč

ČSN 03 8371/změna Z6 (038371) - leden 2004

Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

32 Kč

ČSN 03 8373/změna Z1 (038373) - leden 2004

Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi

32 Kč

ČSN 03 8375/změna Z1 (038375) - leden 2004

Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

32 Kč

ČSN 03 8376/změna Z2 (038376) - leden 2004

Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

32 Kč

ČSN EN ISO 4527 (038541) - leden 2004

Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

370 Kč

ČSN EN ISO 14923 (038701) - leden 2004

Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12809/Oprava 1 (061203) - leden 2004

Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 12815/Oprava 1 (061204) - leden 2004

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13229/Oprava 1 (061205) - leden 2004

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

ČSN EN 13240/Oprava 1 (061206) - leden 2004

Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-1/změna A1 (075303) - leden 2004

Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 303-2/změna A1 (075303) - leden 2004

Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 304/změna A2 (075304) - leden 2004

Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 16330 (117013) - leden 2004 aktuální vydání

Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12516-3/Oprava 1 (133011) - leden 2004

Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda

20 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 6111 (256111) - leden 2004 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Technické požadavky

230 Kč

ČSN 25 6112 (256112) - leden 2004 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Metody zkoušení pro ověřování

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13698-1 (269131) - leden 2004

Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm × 1 200 mm

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13775-1 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 1: Principy měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13775-2 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 2: Podvozkové nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13775-3 (280911) - leden 2004

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 3: Dvounápravové nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13597 (284220) - leden 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny

550 Kč

ČSN EN 13913 (284240) - leden 2004

Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Mechanické díly na bázi elastomérů

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 664-3/změna Z1 (330420) - leden 2004

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev pro koordinaci izolace sestavených desek s plošnými spoji

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55013/změna A1 (334228) - leden 2004

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 22. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60454-3-19 (346542) - leden 2004

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 19: Oboustranné samolepicí pásky vyrobené z různých podkladových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-340 až 342 (346553) - leden 2004 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 340 až 342: Roztažitelné opletené polyethylentereftalátové textilní trubičky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 34 7659-1 (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

990 Kč

ČSN 34 7659-3G (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

790 Kč

ČSN 34 7659-3L (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

570 Kč

ČSN 34 7659-5O (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

460 Kč

ČSN EN 50289-3-15 (347819) - leden 2004

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-15: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelů uložených pod vodou proti hydrostatickému tlaku

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61076-4-114 (354621) - leden 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-114: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se sítí 1 mm x 1,5 mm a s integrovanou funkcí stínění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 130800/změna A1 (358293) - leden 2004

Dílčí specifikace - Tantalové kondenzátory pro povrchovou montáž

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60191-6-4 (358791) - leden 2004

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-4: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Metody měření pro pouzdra BGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-4 (359274) - leden 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 4: Vysílače-přijímače PN 1x9 pro plastová optická vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60081/změna A2 (360275) - leden 2004

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z21 (360340) - leden 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

570 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z20 (360340) - leden 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z22 (360340) - leden 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 100 Kč

ČSN EN 60335-2-2/změna Z2 (361040) - leden 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-21/změna Z2 (361040) - leden 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-27/Oprava 2 (361040) - leden 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna Z1 (361040) - leden 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-8/změna Z2 (361040) - leden 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna Z5 (361040) - leden 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (361045) - leden 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.05t, Oprava 1 10.07t, Oprava 2 4.08t, A2 7.09t, Oprava 3 10.11t

650 Kč

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2 (361045) - leden 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.04t, A2 12.06t, A12 7.08t, A13 6.11t, Oprava 1 2.13t

925 Kč

ČSN EN 60661/změna A1 (361060) - leden 2004

Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost

Změna byla zrušena k 25. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50384 (367907) - leden 2004

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Pracovníci

190 Kč

ČSN EN 60774-4 (368520) - leden 2004

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 4: Kazetový systém S-VHS ET-mód

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60942 (368822) - leden 2004

Elektroakustika - Akustické kalibrátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 3. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN ISO/IEC 10646-1/změna Amd.1 (369143) - leden 2004

Informační technologie - Univerzální víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS) - Část 1: Architektura a základní vícejazyčná úroveň

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - leden 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

350 Kč

ČSN EN 12094-1 (389231) - leden 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1179 (421382) - leden 2004 aktuální vydání

Zinek a slitiny zinku - Primární zinek

190 Kč

ČSN EN 1654/Oprava 2 (421506) - leden 2004

Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory

20 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12733/Oprava 1 (470631) - leden 2004

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 212 (490687) - leden 2004 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze

230 Kč

ČSN 49 6105/změna Z6 (496105) - leden 2004

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14148 (560053) - leden 2004

Potraviny - Stanovení vitamínu K₁ metodou HPLC

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 5765-1 (570831) - leden 2004

Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy

230 Kč

ČSN ISO 5765-2 (570831) - leden 2004

Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 899-2 (640621) - leden 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

295 Kč

ČSN EN ISO 15493 (646404) - leden 2004

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

715 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8754 (656035) - leden 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 6481/Oprava 1 (656481) - leden 2004

Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

20 Kč

ČSN EN 12846/Oprava 1 (657043) - leden 2004

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí výtokovým viskozimetrem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14155 (658101) - leden 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Surovina pro saze - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14156 (658102) - leden 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu: Paliva z uhelného dehtu - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13857-1 (668005) - leden 2004

Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13121-1 (698921) - leden 2004

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické a přejímací podmínky

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13892-5 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 13892-7 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 1159-1 (727575) - leden 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 6946/změna A1 (730558) - leden 2004

Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12272-3 (736162) - leden 2004 aktuální vydání

Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit

230 Kč

ČSN EN 13036-3 (736176) - leden 2004 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky

230 Kč

ČSN EN 13286-40 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

125 Kč

ČSN EN 13286-41 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-42 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-43 (736185) - leden 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

230 Kč

76 Služby

ČSN EN 13809 (761201) - leden 2004

Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13437 (770156) - leden 2004

Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků

350 Kč

ČSN EN 13439 (770158) - leden 2004

Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

210 Kč

ČSN EN 13440 (770159) - leden 2004

Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

250 Kč

ČSN EN 14053 (771101) - leden 2004

Obalové prostředky - Obaly vyrobené z vlnité a hladké lepenky - Typy a konstrukce

340 Kč

ČSN EN 14054 (771102) - leden 2004

Obalové prostředky - Papírové a lepenkové obaly - Základní konstrukce krabic

230 Kč

ČSN EN 13891 (771302) - leden 2004

Vázací pásky - Směrnice pro výběr a použití vázacích pásek

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 8388 (800014) - leden 2004

Pleteniny - Druhy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13254/Oprava 1 (806154) - leden 2004

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13255/Oprava 1 (806155) - leden 2004

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13256/Oprava 1 (806156) - leden 2004

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13257/Oprava 1 (806157) - leden 2004

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13265/Oprava 1 (806158) - leden 2004

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16663-2 (806418) - leden 2004

Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

145 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 14915-2 (833581) - leden 2004

Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 132-3 V1.2.1 (872006) - leden 2004

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-4 +A1/změna A2 (943095) - leden 2004

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-204 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč

ČSN ISO 10303-212 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

19 200 Kč

ČSN ISO 10303-50 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 050 Kč

ČSN ISO 10303-501 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10303-502 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10303-505 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10303-508 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10303-509 (974101) - leden 2004

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN P ENV 13730-2 (981021) - leden 2004

Zdravotnická informatika - Zprávy týkající se transfuze krve - Část 2: Zprávy týkající se výroby (BTR-PROD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

945 Kč