ČSN EN 14508 +A1 (760203) Zrušená norma

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy

ČSN EN 14508 +A1 Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14508:2003+A1. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. Norma obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2007-02-04. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14508 (76 0203) z ledna 2004.
Tato norma pro jednotlivé neprioritní zásilky navazuje na ČSN EN 13850+A1 (76 0201) Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy a je kompatibilní s jejími požadavky. Stanovuje navíc metody pro měření přepravní doby mezi koncovými body vnitrostátních a přeshraničních neprioritních jednotlivých zásilek sbíraných, zpracovávaných a distribuovaných provozovateli poštovních služeb. Zabývá se metodami používajícími reprezentativní vzorek mezi koncovými body všech typů jednotlivých adresných listovních zásilek.
Celkový výsledek kvality služby přepravní doby se vyjadřuje jako procento zásilek dodaných během J + n dnů mezi koncovými body podle "Poštovní směrnice" EU. [Směrnice 97/67/EC Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zlepšování kvality služby (OJ L 15, 21.1.98, str. 14)].
Tato norma se týká měření tzv. "normálních" služeb poskytovaných soukromým osobám / domácnostem a podnikům, které podávají zásilky do poštovních schránek, u přepážky na poštovních provozovnách, mají sběrná místa ve svých kancelářích nebo dodávají svoje zásilky přímo do třídicích středisek provozovatelů poštovních služeb. Z technických důvodů nemusí být všechny části této normy vhodné pro měření velmi malých objemů zásilek a pro provozovatele s omezeným pokrytím.
Tato norma není použitelná pro měření rozdělení přepravní doby mezi koncovými body u služeb velkých hromadných zprostředkovatelů odeslání a hybridní pošty, které vyžadují odlišné měřicí systémy a metodiky.
Změna 1 této normy byla vypracována kvůli umožnění ekonomického měření většího počtu toků zásilek z širšího rozsahu zemí, než umožňovaly původní verze normy.
Změna 1 této normy podává informace, jak kategorizovat toky zásilek pro měřicí účely a vysvětluje, jak lze získat požadovanou přesnost pro malé a střední toky zásilek měřením v následné řadě let.

Označení ČSN EN 14508 +A1 (760203)
Katalogové číslo 79747
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963797472
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
a nahrazena ČSN EN 14508 (760203)
Tato norma nahradila ČSN EN 14508 (760203) z ledna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)