Třída 76 - SLUŽBY

Zobrazit obsah třídy 76 - Služby

ČSN EN 13850 (760201) - leden 2021 nové vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy

770 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - březen 2020 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností

550 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - prosinec 2016 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy

230 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - prosinec 2016 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky

770 Kč

ČSN P CEN/TS 14773 (760221) - duben 2005

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty a značného zpoždění jednotlivých zásilek prioritních a první třídy pomocí průzkumu zkušebních psaní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13619 (760301) - říjen 2003

Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní

340 Kč

ČSN EN 14615 (760305) - duben 2018 aktuální vydání

Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - říjen 2020 aktuální vydání

Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16735 (760307) - duben 2016

Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 14442 (760321) - březen 2005

Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Stavěcí identifikační značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14567 (760322) - březen 2005

Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - březen 2005

Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15523 (760324) - duben 2012 aktuální vydání

Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-1 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 1: Struktura, zpráva a binární označení ID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-2 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 2: Specifikace kódování BNB-78

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-3 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 3: Specifikace kódování BNB-62

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-4 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 4: Specifikace stavového kódování pro velké obálky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-5 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 5: Specifikace 4stavového kódování pro malá psaní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17217 (760326) - duben 2019

Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17523 (760327) - květen 2021

Poštovní služby - Obaly zásilek vhodných pro domovní schránky - Charakteristiky obalů pro malé a lehké zásilky doručované do domovní schránky uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - červen 2018

Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - leden 2007

Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-1 (760502) - červen 2011

Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 1: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Pojmy, schémata a operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-2 (760502) - červen 2011

Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 2: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Služba ECPM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16326 (760503) - červen 2013

Poštovní služby - Hybridní pošta - Funkční specifikace pro poštovní doporučené elektronické zásilky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13724 (760701) - září 2013 aktuální vydání

Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN P CEN/TS 17457 (760702) - listopad 2020

Poštovní služby - Digitální volitelný online připojený otevírací a uzavírací systém pro balíkové schrány pro domovní použití s volným přístupem pro doručovací a sběrné operátory a uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14631 (760705) - září 2005

Poštovní služby - Automatická identifikace schrán a kontejnerů - Evidenční číslování schrán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14482 (760721) - duben 2011

Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15873 (760731) - srpen 2009

Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní - Formát datových souborů adres pro generování slovníku OCR/VCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16238 (760732) - duben 2012

Poštovní služby - Otevřené rozhraní mezi řízením stroje a čtecím a kódovacím systémem - Rozhraní MC/RC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 16316 (760733) - listopad 2012

Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15448 (760734) - červenec 2015

Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní mezi obrazovou řídicí jednotkou a rozšiřujícími zařízeními (OCR, systémy kódování obrazu, rozhodovací systémy)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN P CEN/TS 17073 (760735) - září 2020 aktuální vydání

Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN P CEN/TS 99001 (761001) - srpen 2009

Podpora podnikání - Podpůrné služby poskytované malým podnikům - Terminologie, kvalita a provádění služby

440 Kč

ČSN EN ISO 18513 (761101) - červen 2004

Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Terminologie

230 Kč

ČSN 76 1110 (761110) - říjen 2016 aktuální vydání

Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel

440 Kč

ČSN EN 13809 (761201) - leden 2004

Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 15565 (761202) - listopad 2008

Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14785 (761203) - květen 2015

Turistické informační kanceláře - Informační a recepční služby pro turisty - Požadavky

230 Kč

ČSN ISO 21101 (761204) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky

340 Kč

TNI ISO/TR 21102 (761205) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků

190 Kč

ČSN ISO 21103 (761206) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky

190 Kč

ČSN EN ISO 24801-1 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24801-2 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24801-3 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24802-1 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24802-2 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24803 (761303) - říjen 2017

Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13293 (761304) - duben 2013

Rekreační potápění - Požadavky na výcvikové programy zaměřené na míchání plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11121 (761305) - říjen 2017

Rekreační potápění - Požadavky na úvodní programy přístrojového potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21416 (761306) - duben 2020

Rekreační potápění - Požadavky a návod týkající se environmentálně udržitelných postupů při rekreačním potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21417 (761307) - duben 2020

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik týkající se environmentálního povědomí rekreačních potápěčů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14804 (761401) - únor 2006

Poskytovatelé jazykových studijních pobytů - Požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 17100 (761501) - prosinec 2015

Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

475 Kč

ČSN ISO 13611 (761502) - červenec 2015

Tlumočnické služby - Směrnice pro komunitní tlumočení

340 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - říjen 2017

Překladatelské služby - Redigování výstupů strojového překladu - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 20228 (761504) - březen 2020

Tlumočnické služby - Právní tlumočení - Požadavky

350 Kč

ČSN ISO 18841 (761505) - únor 2021

Tlumočnické služby - Obecné požadavky a doporučení

340 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - září 2008 aktuální vydání

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

230 Kč

ČSN 76 1702 (761702) - listopad 2014

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 15707 (761801) - květen 2009

Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18295-1 (761802) - březen 2018

Zákaznická kontaktní centra - Část 1: Požadavky na zákaznická kontaktní centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18295-2 (761802) - březen 2018

Zákaznická kontaktní centra - Část 2: Požadavky na klienty využívající služby zákaznických kontaktních center

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15733 (761901) - květen 2010

Realitní služby - Požadavky na poskytování realitních služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14943 (762000) - srpen 2006

Přepravní služby - Logistika - Slovník

945 Kč

ČSN EN 15696 (762002) - květen 2009

Samoskladování - Specifikace služeb samoskladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14892 (762010) - červenec 2006

Dopravní služby - Městská logistika - Směrnice pro stanovení omezeného přístupu do městských center

190 Kč

ČSN EN 15140 (762011) - prosinec 2006

Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby

340 Kč

ČSN EN 12798 (762012) - říjen 2007 aktuální vydání

Systém managementu kvality dopravy - Silniční, železniční a vnitrozemská vodní doprava - Požadavky na systém managementu kvality jako doplněk EN ISO 9001 pro přepravu nebezpečného zboží s ohledem na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16258 (762013) - květen 2013

Metodika pro výpočet a deklaraci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v přepravních službách (přeprava zboží a osob)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16352 (762013) - září 2013

Logistika - Specifikace pro podávání zpráv o trestných událostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15221-3 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu

550 Kč

ČSN EN 15221-4 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu

945 Kč

ČSN EN 15221-5 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu

570 Kč

ČSN EN 15221-6 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu

550 Kč

ČSN EN 15221-7 (762101) - leden 2015 aktuální vydání

Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti

770 Kč

ČSN EN ISO 41011 (762102) - listopad 2018

Facility management - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 41012 (762103) - únor 2019

Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 41001 (762104) - září 2019

Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 41014 (762105) - květen 2021

Facility management - Vývoj strategie facility managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20700 (763001) - březen 2019

Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15224 (763100) - červenec 2017 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16118 (763101) - leden 2014 aktuální vydání

Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení

340 Kč

ČSN EN 16224 +A1 (763102) - červenec 2014 aktuální vydání

Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16372 (763103) - listopad 2015 aktuální vydání

Služby estetické chirurgie

440 Kč

ČSN EN 16844 +A2 (763104) - únor 2020

Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření

440 Kč

TNI CEN/TR 16824 (763105) - září 2015

Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 16686 (763106) - leden 2016

Poskytování osteopatické zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16872 (763107) - duben 2017

Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii

340 Kč

ČSN EN 17226 (763108) - leden 2020

Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17398 (763109) - únor 2021

Zapojení pacientů do zdravotní péče - Minimální požadavky na péči zaměřenou na člověka

340 Kč

ČSN EN 16736 (763202) - duben 2016

Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16310 (763301) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16311 (763302) - září 2013

Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16636 (763303) - listopad 2015 aktuální vydání

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence

350 Kč

ČSN EN 16763 (763304) - červen 2019 aktuální vydání

Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy

230 Kč

ČSN EN 15017 (763500) - březen 2020 aktuální vydání

Služby v pohřebnictví - Požadavky

440 Kč

ČSN ISO 10377 (763501) - květen 2014

Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele

440 Kč

ČSN EN 16489-1 (763502) - říjen 2014

Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 16489-2 (763502) - červenec 2015

Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16489-3 (763502) - červenec 2015

Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 51 (763503) - květen 2015

Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem

230 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 76 (763504) - duben 2015

Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů

350 Kč

ČSN EN 17169 (763505) - srpen 2020

Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe

440 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018

Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN 16775 (763601) - červen 2016

Odborné činnosti - Obecné požadavky pro odborné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16880 (763602) - listopad 2016

Excelence služeb - Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16992 (763603) - červenec 2017

Kompetence celních zástupců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17371-3 (763604) - březen 2021

Poskytování služeb - Část 3: Management hodnocení výkonnosti - Návod k mechanismu hodnocení výkonnosti v rámci smluv o poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15797 (765651) - červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15796 (765654) - červen 2010

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15798 (765655) - červen 2010

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15799 (765656) - červen 2010

Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč