Třída 7612 - Služby cestovního ruchu - Agentury a kanceláře

Zobrazit obsah třídy 76 - Služby

ČSN EN 13809 (761201) - leden 2004

Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 15565 (761202) - listopad 2008

Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14785 (761203) - květen 2015

Turistické informační kanceláře - Informační a recepční služby pro turisty - Požadavky

230 Kč

ČSN ISO 21101 (761204) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky

340 Kč

TNI ISO/TR 21102 (761205) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků

190 Kč

ČSN ISO 21103 (761206) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky

190 Kč