ČSN EN 14508 (760203) Zrušená norma

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro kusové neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14508:2003, která byla vypracována na základě EN 13850:2002 - zavedena v ČSN EN 13850:2003 (76 0201) Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro kusové prioritní zásilky a zásilky první třídy - a je kompatibilní s jejími požadavky. Stanovuje navíc metody pro měření přepravní doby mezi koncovými body vnitrostátních a přeshraničních neprioritních kusových zásilek vybíraných, zpracovávaných a distribuovaných provozovateli poštovních služeb. Zabývá se metodami používajícími reprezentativní vzorek mezi koncovými body všech typů kusových adresovaných listovních zásilek. Průzkumy prioritních i neprioritních kusových zásilek jako takové mohou být provedeny současně, přičemž poskytují odlišné hodnoty odhadu přepravních dob prioritních a neprioritních zásilek.
Celkový výsledek kvality služby přepravní doby se vyjadřuje jako procento zásilek dodaných během J + n dnů mezi koncovými body podle "Poštovní směrnice" EU. [Směrnice 97/67/EC Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zlepšování kvality služby (OJ L 15, 21.1.98, str. 14)]. Tato norma se týká měření tzv. "normálních" služeb poskytovaných soukromým osobám / domácnostem a podnikům, které podávají zásilky do pouličních poštovních schránek, u přepážky na poštovních provozovnách, mají vybírací místa ve svých kancelářích nebo dodávají svoje zásilky přímo do třídicích středisek provozovatelů poštovních služeb.
Z technických důvodů nemusí být všechny části této evropské normy vhodné pro měření velmi malých objemů zásilek a pro provozovatele s omezeným pokrytím. Tato norma není použitelná pro měření rozdělení přepravní doby mezi koncovými body u služeb velkých hromadných zprostředkovatelů odeslání a hybridní pošty, které vyžadují odlišné měřicí systémy a metodiky.

Označení ČSN EN 14508 (760203)
Katalogové číslo 69239
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963692395
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
a nahrazena ČSN EN 14508 +A1 (760203)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)