ČSN EN 13597 (284220) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny

ČSN EN 13597 Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro závěsné membrány určené pro montáž na železniční vozidla a podobná vozidla pro tratě s trvalými vodicími systémy na jakémkoliv typu koleje a jízdního povrchu.
Tato evropská norma byla vytvořena pro zlepšení provedení a jakosti pryžových membrán pro pneumatické závěsné pružiny železničních vozidel.
Tato evropská norma stanovuje:
- vlastnosti, které musí mít závěsné membrány, spolu s vhodnými kontrolními a zkušebními metodami, které se mají použít pro ověření;
- schvalovací postup užitý zákazníkem;
- návod pro hodnocení výrobků podle stanovených požadavků;
- sledování jakosti membrán při výrobě;
- požadavky na dodávku.
Tato evropská norma je navržena pro železniční provozovatele, výrobce a dodavatele zařízení z oblasti železničního průmyslu a rovněž pro dodavatele pryžových membrán pro pneumatické závěsné pružiny.
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje požadavky směrnic(e) EU:
- Směrnice Rady 96/48/EEC ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému;
- Směrnice Rady 93/38/EEC ze dne 14. června 1993 koordinující zprostředkovací postupy subjektů ve vodním, energetickém, dopravním a telekomunikačním sektoru;
- Směrnice Rady 91/440/EEC ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic společenství.
Tato evropská norma neplatí pro ostatní součásti pneumatického závěsného zařízení nebo řídicích systémů jako jsou:
- vzduchojemy;
- rámy a armatury;
- nouzové systémy vypružení;
- pružné podpěry (kupř. řadové pružiny).

Označení ČSN EN 13597 (284220)
Katalogové číslo 68827
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963688275
Tato norma nahradila ČSN EN 13597 (284220) z června 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)