ČSN EN 12274-5 (736163) Zrušená norma

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12274-5

This European Standard specifies a test method for the design of slurry surfacing mixture based on the determination of the minimum binder content of the mixture and the resistance to wear under wet track abrasion conditions for the purpose to support the mixture design.
This test can be used for quality control purposes.

Označení ČSN EN 12274-5 (736163)
Katalogové číslo 505188
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135051885
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN 12274-5 (736163)
Tato norma nahradila ČSN EN 12274-5 (736163) z ledna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch