ČSN (normy i změny) z prosince 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 6862 (010156) - prosinec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor matematických znaků pro výměnu bibliografických informací

230 Kč

ČSN IEC 61650 (010654) - prosinec 1998

Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )

230 Kč

ČSN ISO 6196-3 (013800) - prosinec 1998

Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 10807 (028320) - prosinec 1998

Potrubí - Vlnovcové ohebné kovové hadice montované jako ochrana elektrických kabelů ve výbušném prostředí

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 60721-3-1 (038900) - prosinec 1998

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 1: Skladování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 30. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60721-3-2 (038900) - prosinec 1998

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 30. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60721-3-5 (038900) - prosinec 1998 aktuální vydání

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10242/Oprava 1 (138200) - prosinec 1998

Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61843 (345821) - prosinec 1998

Metoda měření úrovně produktů intermodulace generovaných v gyromagnetické součástce

190 Kč

ČSN EN 60317-35/změna A1 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 35: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyuretanem, třída 155, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-36/změna A1 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-37/změna A1 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-38/změna A1 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-1/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-12/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-13/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-14/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 14: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-15/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-16/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 16: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným drátem, lakovaný polyesterem, třída 155

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-17/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 17: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-18/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 18: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-19/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 19: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 130

125 Kč

ČSN IEC 317-2/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 130, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-20/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-21/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-22/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-23/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-24/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 24: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-25/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-26/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 26: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyamid-imidem, třída 200

65 Kč

ČSN IEC 317-28/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 28: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-29/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 29: měděné pravoúhlého průřezu lakované polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní vrstvou z polyamid-imidu, třída 200

125 Kč

ČSN IEC 317-3/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 3: Měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyesterem, třída 155

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-30/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 30: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyimidem, třída 220

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-4/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 4: Pájitelné měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyuretanem, třída 130

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-7/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 7: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyimidem, třída 220

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-8/změna Z2 (347307) - prosinec 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 8: Měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61580-4 (347920) - prosinec 1998

Metody měření vlnovodů - Část 4: Útlum vlnovodu a vlnovodových tras

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61248-1 (351060) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 61007 (351062) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61021-1 (351920) - prosinec 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 1: Rozměry

190 Kč

ČSN EN 122170 (353831) - prosinec 1998

Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SSMB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60352-6 (354061) - prosinec 1998

Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

340 Kč

ČSN EN 196403 (354111) - prosinec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Tlačítkové spínače - Stupeň hodnocení Y

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60603-10 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 10: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce), obrácený typ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-12 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 12: Předmětová specifikace pro rozměry, všeobecné požadavky a zkoušky (typových) řad objímek pro integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-13 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 13: Předmětová specifikace pro nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,54 mm (0,1 palce) s volnými konektory pro nepřístupné izolované posunuté zakončení (ID)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60603-3 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 3: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce), středy a střídavé uspořádání ve stejných vzdálenostech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-4 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 4: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 1,91 mm (0,075 palce), středy a střídavé uspořádání ve stejných vzdálenostech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-5 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 5: Přímé a nepřímé konektory pro dvoustranné desky s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-6 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 6: Přímé konektory a konektory desek s plošnými spoji se vzdáleností kontaktů 2,54 mm (0,1 palce) pro jednostranné nebo dvoustranné desky s plošnými spoji s jmenovitou tloušťkou 1,6 mm (0,063 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-8 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 8: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji pro základní síť 2,54 mm (0,1 palce) se čtvercovými kolíkovými kontakty o průřezu 0,63 mm x 0,63 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60603-9 (354620) - prosinec 1998

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 9: Nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji, zadní panely a připojení kabelů, základní síť 2,54 mm (0,1 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60523/změna A2 (356204) - prosinec 1998

Kompenzátory stejnosměrného proudu

125 Kč

ČSN EN 60524/změna A2 (356206) - prosinec 1998

Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu

125 Kč

ČSN IEC 618 +A1/změna Z1 (356209) - prosinec 1998

Indukční děliče napětí

65 Kč

ČSN IEC 618 +A1/změna Z2 (356209) - prosinec 1998

Indukční děliče napětí

65 Kč

ČSN EN 61143-1/změna A1 (356222) - prosinec 1998

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky

65 Kč

ČSN EN 60477-2 (356404) - prosinec 1998

Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.99t

295 Kč

ČSN IEC 477/změna Z1 (356404) - prosinec 1998

Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud

65 Kč

ČSN IEC 477/změna Z2 (356404) - prosinec 1998

Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud

65 Kč

ČSN EN 61247 (358469) - prosinec 1998

PM-jádra z magnetických oxidů a příslušenství - Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 181103 (359231) - prosinec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Optické vláknové odbočnice - Typ: Vlnově neselektivní transmisní hvězda pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 181104 (359231) - prosinec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Optické vláknové odbočnice - Typ: Vlnově selektivní transmisní hvězda pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-11 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-11: Zkoušení a měření - Zásuvné a výsuvné síly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-13 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-13: Zkoušení a měření - Kontrola stability optických vláknových přepínačů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-19 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-19: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu odrazu jednovidových optických vláknových součástek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-27 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-27: Zkoušení a měření - Metoda měření umístění otvorů na vícecestné konektorové zástrčce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-8 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-8: Zkoušení a měření - Citlivost na okolní optické záření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-9 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-9: Zkoušení a měření - Přeslech na vzdáleném konci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-24/změna A53 (361055) - prosinec 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na chladničky, mrazničky a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-47 +A52+A1/změna Z1 (361055) - prosinec 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické varné kotle pro podniky veřejného stravování (obsahuje změny A52:1992 + A1:1992)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-51/změna Z1 (361055) - prosinec 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-53/změna Z1 (361055) - prosinec 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické spotřebiče na vytápění sauny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50088 +A1/změna A2 (361338) - prosinec 1998

Bezpečnost elektrických hraček

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60107-8 (367006) - prosinec 1998

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 8: Měření na zařízení D2-MAC /packet

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60835-2-11 (367630) - prosinec 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 11: Obvod pro potlačení rušení křížovou polarizací

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14568 (369026) - prosinec 1998

Informační technologie - DXL: Jazyk pro výměnu stromově strukturovaných diagramů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642) - prosinec 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.00t, Oprava 2 1.00t

1 310 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-1/změna Amd.1 (369674) - prosinec 1998

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 1: Všeobecné procedury

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10165-1/změna Amd.1 (369682) - prosinec 1998

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 1: Model informací managementu

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-2/Cor.2 (369682) - prosinec 1998

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 2: Definice informací managementu

170 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-4 +Amd.1 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu - Část 4: Směrnice pro definici spravovaných objektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 10.99t, Amd.3 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

129 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-5 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Generická informace managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-6 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Požadavky a směrnice pro proformy prohlášení o shodě implementace spojené s managementem OSI

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-7 (369682) - prosinec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Obecný model vztahů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-2/změna Amd.1 (369824) - prosinec 1998

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 2: Specifikace protokolu

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6326-3 (385565) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou titrací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-1 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-2 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-3 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 6639-2 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN ISO 6639-4 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody

340 Kč

ČSN 46 7092-10 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 10: Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN 46 7092-11 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 11: Stanovení obsahu celkového fosforu

190 Kč

ČSN 46 7092-15 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 15: Stanovení obsahu sodíku

125 Kč

ČSN 46 7092-17 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry

125 Kč

ČSN 46 7092-3 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 3: Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč

ČSN 46 7092-30 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích

190 Kč

ČSN 46 7092-31 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 31: Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí

190 Kč

ČSN 46 7092-32 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích

125 Kč

ČSN 46 7092-33 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 33: Stanovení obsahu feromagnetických příměsí

125 Kč

ČSN 46 7092-34 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 34: Stanovení škůdců

125 Kč

ČSN 46 7092-35 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 35: Stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN 46 7092-36 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv

125 Kč

ČSN 46 7092-38 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku

125 Kč

ČSN 46 7092-39 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 39: Stanovení odolnosti granulí proti otěru

190 Kč

ČSN 46 7092-4 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)

125 Kč

ČSN 46 7092-40 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 40: Stanovení rozměrů granulí a briket

190 Kč

ČSN 46 7092-41 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 41: Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence

190 Kč

ČSN 46 7092-42 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží

230 Kč

ČSN 46 7092-43 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže

125 Kč

ČSN 46 7092-5 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 5: Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN 46 7092-6 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 6: Stanovení obsahu močoviny

125 Kč

ČSN 46 7092-61 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia

190 Kč

ČSN 46 7092-62 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu

125 Kč

ČSN 46 7092-63 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 63: Stanovení obsahu clopidolu

190 Kč

ČSN 46 7092-64 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 64: Stanovení obsahu dimetridazolu

125 Kč

ČSN 46 7092-65 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 65: Stanovení obsahu furazolidonu

190 Kč

ČSN 46 7092-66 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu

125 Kč

ČSN 46 7092-67 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu

190 Kč

ČSN 46 7092-7 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 7: Stanovení obsahu tuku

125 Kč

ČSN 46 7092-74 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 74: Stanovení obsahu robenidinu

125 Kč

ČSN 46 7092-77 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 77: Stanovení obsahu virginiamycinu

125 Kč

ČSN 46 7092-78 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 78: Stanovení obsahu vitaminu E

125 Kč

ČSN 46 7092-8 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku

125 Kč

ČSN 46 7092-81 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 81: Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou

125 Kč

ČSN 46 7092-83 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 83: Stanovení obsahu avoparcinu

125 Kč

ČSN 46 7092-87 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého

125 Kč

ČSN 46 7092-89 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12

125 Kč

ČSN 46 7092-9 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela

125 Kč

ČSN 46 7092-90 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 90: Stanovení obsahu vitaminu B2

190 Kč

ČSN 46 7092-91 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 91: Stanovení obsahu vitaminu B6

125 Kč

ČSN 46 7092-97 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 97: Stanovení obsahu tylosinu

125 Kč

ČSN 46 7092-98 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 9706/změna Z1 (502195) - prosinec 1998

Informace a dokumentace. Papír pro dokumenty. Požadavky na trvanlivost

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 1988-1 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 1: Optimalizovaná Monier - Williamsova metoda

230 Kč

ČSN EN 1988-2 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 2: Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1666 (566111) - prosinec 1998 aktuální vydání

Škrob - Stanovení obsahu vlhkosti sušením

125 Kč

ČSN 56 6610/změna Z1 (566610) - prosinec 1998

Pivovarské slady

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 6635/změna Z3 (566635) - prosinec 1998

Pivo

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 7870/změna Z1 (567870) - prosinec 1998

Nealkoholické nápoje. Limonády. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0530/změna Z2 (570530) - prosinec 1998

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 8985 (643310) - prosinec 1998

Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 14935 (656020) - prosinec 1998

Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-5 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.01t, A1 6.05t

287 Kč

ČSN EN 933-7 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

222 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 11654 (730528) - prosinec 1998

Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti

230 Kč

ČSN ISO 354/změna Amd.1 (730535) - prosinec 1998

Akustika. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 4401/změna Z2 (804401) - prosinec 1998

Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12306 (831020) - prosinec 1998

Biotechnologie - Pokyny pro řízení jakosti diagnostických souprav používaných v zemědělství, pro kontrolu rostlinných a živočišných škůdců a onemocnění a pro kontrolu znečištění životního prostředí

190 Kč

ČSN EN 136 (832210) - prosinec 1998 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.00t, Oprava 2 7.19t

480 Kč

ČSN EN 145 (832241) - prosinec 1998 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

475 Kč

ČSN EN 393/změna A1 (832860) - prosinec 1998

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Plovací prostředky. 50 N

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 395/změna A1 (832861) - prosinec 1998

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Záchranné plovací vesty. 100 N

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 396/změna A1 (832862) - prosinec 1998

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Záchranné plovací vesty. 150 N

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 399/změna A1 (832863) - prosinec 1998

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Záchranné plovací vesty. 275 N

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1659 (857007) - prosinec 1998

Diagnostické systémy in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Názvy a definice

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 092-1 +A1/Oprava 1 (877015) - prosinec 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 1: Specifikace protokolu

140 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0229/změna Z2 (910229) - prosinec 1998

Nábytek. Zkoušení postelí

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1725 (910230) - prosinec 1998

Nábytek bytový - Postele a matrace - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN 91 1001/změna Z2 (911001) - prosinec 1998

Nábytek. Postele. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.