ČSN EN 778 (061913) Zrušená norma

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 778 Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti a účinnosti ohřívačů vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s atmosférickými hořáky a bez ventilátoru pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin. Norma platí pro ohřívače provedení B11, B11AS, B11BS, B41, B41AS, B41BS, C11, C21, C31 a C41 s tepelným příkonem nejvýše 70 kW (vztaženo k výhřevnosti), určené zejména k použití v obytných prostorech. Ohřátý vzduch může být přiváděn do vytápěného prostoru potrubím. Tato evropská norma platí pro ohřívače, které jsou určeny ke zkoušení typu. Norma zahrnuje také požadavky týkající se hodnocení shody, včetně řízení výroby u výrobce, avšak tyto požadavky platí pouze pro potrubí POCED a jejich příslušná ochranná ústí.

Označení ČSN EN 778 (061913)
Katalogové číslo 86304
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 7. 2010
Datum účinnosti 1. 8. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8590963863047
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN 17082 (061910)
Tato norma nahradila ČSN EN 778 (061913) z prosince 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)