ČSN EN 1264-1 (060315) Zrušená norma

Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-1 Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 1: Definice a značky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1264-1:1997. Evropská norma EN 1264-1:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma se skládá z těchto částí: Část 1: Definice a značky, Část 2: Výpočet tepelného výkonu, Část 3: Projektování a Část 4: Instalace. Tato evropská norma platí pro teplovodní podlahové otopné soustavy v obytných, kancelářských a jiných budovách, jejichž využití je obdobné jako u obytných budov. Tato evropská norma neplatí pro dřevěné podlahy. Platí též pro jiné teplonosné látky než je voda. V této první části normy jsou uvedeny značky a definice využívané pro teplovodní podlahové vytápění. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a kapitolu 4 - Značky. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A a NA. Příloha NA vysvětluje použití odlišných značek než jsou ty, které se obvykle používají v české technické literatuře. ČSN EN 1264-1 (06 0315) byla vydána v prosinci 1998.

Označení ČSN EN 1264-1 (060315)
Katalogové číslo 54169
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963541693
Norma byla zrušena k 1. 2. 2012
a nahrazena ČSN EN 1264-1 (060315)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-5 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu