ČSN EN ISO 389-7 (011630) Aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole

ČSN EN ISO 389-7 Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V některých audiometrických aplikacích jsou zkušební signály šířeny pomocí reproduktorů buď ve volném, nebo difúzním poli. Tato část ISO 389 stanovuje referenční nulu pro kalibraci audiologických zařízení užívaných pro audiometrii ve zvukovém (volném a difúzním) poli. Odpovídající audiometrické vyšetřovací metody jsou stanoveny v ISO 8253-1 a ISO 8253-2.
Práh slyšení se u jednotlivých osob společně s dalšími subjektivními fenomény v detailech liší, ale pro věkově ohraničený soubor otologicky normálních osob, mohou být stanoveny střední hodnoty reprezentující soubor. V této i v ostatních částech ISO 389 jsou stanoveny prahové hodnoty zjištěné u otologicky normálních osob ve věku od 18 let do 25 let.
Údaje stanovené v této části ČSN ISO 389 se vztahují na binaurální poslech:
a) čistých tónů v podmínkách volně se šířící rovinné vlny se subjekty obrácenými ke zdroji zvuku (čelný dopad - frontal incidence) a s hladinou akustického tlaku měřenou ve volně se šířící vlně za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy;
b) třetinooktávových pásem šumu (bílého nebo růžového) v podmínkách difúzního zvukového pole s hladinou akustického tlaku měřenou ve zvukovém poli za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy.

Označení ČSN EN ISO 389-7 (011630)
Katalogové číslo 75906
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2006
Datum účinnosti 1. 6. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963759067
Změny a opravy A1 2.17t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 389-7 (011630) z prosince 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 389-1 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka

ČSN EN ISO 389-3 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory

ČSN EN ISO 389-5 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz

ČSN EN ISO 389-6 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání

ČSN EN ISO 389-8 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)

ČSN EN ISO 389-9 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení

ČSN ISO 389-2 (011630)
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

ČSN ISO 389-4 (011630)
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum