ČSN EN 1264-2 (060315) Zrušená norma

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-2 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí okrajové podmínky a průkazné metody pro stanovení tepelného výkonu teplovodních podlahových otopných soustav jako funkce teplotního spádu mezi otopnou kapalinou a teplotou místnosti. Tepelný výkon je prokazován výpočtovou a zkušební metodou. Výpočtová metoda je použitelná na soustavy odpovídající definicím podle EN 1264-1 (typ A, typ B, typ C, typ D). Pro soustavy neodpovídající těmto definicím se použije zkušební metoda. Norma nově zavádí metodu pro zkoušení účinného tepelného odporu kobercových krytin. Norma zavádí požadavky na referenční zkušební vzorky a na verifikaci zkušebních zařízení a výpočetních programů.

Označení ČSN EN 1264-2 (060315)
Katalogové číslo 83521
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963835211
Norma byla zrušena k 1. 5. 2013
a nahrazena ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Tato norma nahradila ČSN EN 1264-2 (060315) z prosince 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-5 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu