ČSN EN 1264-2 +A1 (060315) Aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-2 +A1 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1264-2+A1

Tato norma uvádí okrajové podmínky a průkazné metody pro stanovení tepelného výkonu teplovodních podlahových otopných soustav jako funkce teplotního spádu mezi otopnou kapalinou a teplotou místnosti. Tepelný výkon je prokazován výpočtovou a zkušební metodou. Výpočtová metoda je použitelná na soustavy odpovídající definicím podle EN 1264-1 (typ A, typ B, typ C, typ D). Pro soustavy neodpovídající těmto definicím se použije zkušební metoda. Norma nově zavádí metodu pro zkoušení účinného tepelného odporu kobercových krytin. Norma zavádí požadavky na referenční zkušební vzorky a na verifikaci zkušebních zařízení a výpočetních programů. Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2012, kterou byla přidána nová příloha C obsahující postup přepočtu měrného výkonu při laminárním proudění v trubkách.

Označení ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Katalogové číslo 92652
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2013
Datum účinnosti 1. 5. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963926520
Tato norma nahradila ČSN EN 1264-2 (060315) z června 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

Další příbuzné normy

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-5 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu