Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1819 (852120) Zrušená norma

Laryngoskopy pro tracheální intubaci - Zvláštní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN 1819 (852120)
Katalogové číslo 53852
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963538525
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 7376 (852120)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1819:1997. Evropská norma EN 1819:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky na laryngoskopy a kritické rozměry rukojetí a žárovek zavěšených laryngoskopů. Tato norma neplatí pro: a) tvar lžíce a řešení rukojeti, s výjimkou všeobecných požadavků a hledisek zaměnitelnosti spoje mezi lžící a rukojetí, b) měření a specifikace intenzity osvětlení ze světelného zdroje, c) pružné laryngoskopy nebo laryngoskopy určené pro chirurgii, d) laryngoskopy napájené z elektrovodné sítě, e) laryngoskopy připojené světlovodem k externím zdrojům světla, f) prostředky vyrobené na zakázku. Materiály pro laryngoskopy podle čl.4.2 "musí být netoxické a při přechodném použití kompatibilní s pokožkou a sliznicemi v oblasti hltanu a s příslušnými tělními tekutinami, v souladu s (ČSN) EN 30993-1". Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na vlastnosti, kapitolu 6 - Světelné zdroje pro konvenční lžíce, kapitolu 7 - Světelné zdroje pro laryngoskopy s vláknitými světlovody, kapitolu 8 - Objímky pro konvenční lžíce, kapitolu 9 - Čištění , dezinfekce a sterilizace, kapitolu 10 - Značení a štítky a kapitolu 11 - Průvodní dokumentace. Norma dále obsahuje normativní Přílohy A, B, informativní Přílohy C, D, E a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy uvedená v tabulce ZA.1 podporují splnění požadavků směrnice 93/42/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." (Dále je pak tabelárně uveden přehled článků recenzované normy a jim odpovídajících článků /odstavců/ citované Směrnice EHS.) Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1819 (85 2120) byla vydána v prosinci 1998.

Náhled obsahu normy