ČSN EN 1725 (910230)

Nábytek bytový - Postele a matrace - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1725 Nábytek bytový - Postele a matrace - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1725:1998. Evropská norma EN 1725:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky na mechanickou bezpečnost a zkoušky pro všechny typy kompletně sestavených bytových postelí pro dospělé, včetně všech jejich součástí, jako jsou rám postele, plocha pro uložení matrace, matrace a opěrky hlavy (pokud tvoří s matrací celek). Neplatí pro sklápěcí postele, patrové postele, dětské postýlky a nastavitelné postele pro tělesně postižené, pro které existují samostatné normy, stejně jako pro vodní postele a vzduchové matrace. Pro zkušební jednotky, které jsou víceúčelové, např. rozkládací pohovky a postele s motorickým pohonem, mohou být stanoveny další zkoušky. Změna vlastností zaviněná stárnutím a opotřebením není uvažována. Za pozornost stojí kapitola 6, kde se uvádí: "Součásti nebo části postele, se kterými může uživatel přijít do styku během běžného používání nesmí mít ostré hrany a/nebo otřepy, ani nesmí obsahovat trubky bez zaslepených konců. Je-li postel kompletně sestavena a připravena k používání, všechny přístupné mechanismy umožňující pohyb rámu musí mít dodrženy bezpečné vzdálenosti mezi kterýmikoliv dvěma navzájem se relativně pohybujícími částmi. Tyto vzdálenosti musí být vždy <= 8 mm nebo >= 25 mm. Tam kde může vzniknout nebezpečí přivření nohy pohybující se částí postele, je bezpečná vzdálenost >= 100 mm od podlahy. Při zkoušce stability podle čl.7.2 se zkoušená postel nesmí převrhnout. Všechny části musí vyhovět zkoušce podle kapitoly 7 bez zlomení. Po zkoušce se nesmí objevit žádné deformace, které mohou snížit bezpečnost." Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné podmínky zkoušení, kapitolu 5 - Prostředí a vybavení pro zkoušení, kapitolu 6 - Bezpečnostní požadavky, kapitolu 7 - Zkušební metody a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN EN 1725 (91 0230) byla vydána v prosinci 1998. Nahradila články 2b), 2c), 2d) a 9 až 26 ČSN 91 0229 z 10.1.1986, včetně obrázků 1 až 7. Dále ruší v čl. 2 ČSN 91 1001 z 29.9.1986 požadavky na: pevnost a tuhost konstrukce, pevnost spoje postranice s čelem, pevnost nosných lišt a pevnost postranice postelí.

Označení ČSN EN 1725 (910230)
Katalogové číslo 54336
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963543369
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 91 0272 (910272)
Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností