ČSN EN 12306 (831020)

Biotechnologie - Pokyny pro řízení jakosti diagnostických souprav používaných v zemědělství, pro kontrolu rostlinných a živočišných škůdců a onemocnění a pro kontrolu znečištění životního prostředí

ČSN EN 12306 Biotechnologie - Pokyny pro řízení jakosti diagnostických souprav používaných v zemědělství, pro kontrolu rostlinných a živočišných škůdců a onemocnění a pro kontrolu znečištění životního prostředí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12306:1997. Evropská norma EN 12306:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma obsahuje pokyny pro postup řízení jakosti diagnostických souprav, aby bylo zajištěno, že výsledky diagnostického stanovení budou splňovat účel zkoušky určený jak výrobci tak i uživateli. Tato norma se vztahuje na diagnostické soupravy používané v zemědělství, pro monitorování rostlinných a živočišných škůdců, onemocnění a znečištění krmiv a životního prostředí způsobeného mikroorganismy. Tato norma se nevztahuje na diagnostické soupravy používané v potravinářském průmyslu, v humánním lékařství nebo pro kontrolu znečištění nebiologickými látkami. Tato norma se netýká jednotlivých součástí souprav jako jsou činidla (např. monoklonální a polyklonální protilátky) nebo materiály (např. ELISA destičky). Tato norma se netýká žádné specifické diagnostické metody (jako ELISA, Dot blit, DNA sonda). Cílem této normy není ustanovit systém zabezpečování jakosti, doporučuje se však, aby postupy řízení jakosti byly v souladu se systémem zabezpečování jakosti jako je série norem (ČSN) EN ISO 9000. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné zřetele a kapitolu 5 - Postupy řízení jakosti. Norma obsahuje ještě informativní Přílohu A s bibliografií. ČSN EN 12306 (83 1020) byla vydána v prosinci 1998.

Označení ČSN EN 12306 (831020)
Katalogové číslo 53876
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963538761
Dostupnost skladem (tisk na počkání)