ČSN (normy i změny) z listopadu 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 8826-1 (013222) - listopad 1996

Technické výkresy. Valivá ložiska. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady (ISO 8826-1:1989)

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 492 (024612) - listopad 1996

Valivá ložiska. Radiální ložiska. Tolerance

340 Kč

ČSN 02 4634/změna Z1 (024634) - listopad 1996

Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadá s pružnými kroužky

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4646/změna Z1 (024646) - listopad 1996

Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadá s vícebodovým stykem a děleným kroužkem

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4673/změna Z3 (024673) - listopad 1996

Valivá ložiska. Válečková ložiska jednořadá bez vnitřního kroužku

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4680/změna Z3 (024680) - listopad 1996

Valivá ložiska. Jehlová ložiska jednořadá. Hlavní rozměry

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4700/změna Z1 (024700) - listopad 1996

Valivá ložiska. Válečková ložiska dvouřadá a víceřadá

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4720/změna Z3 (024720) - listopad 1996

Valivá ložiska. Kuželíková ložiska jednořadá

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 355/změna Z1 (024727) - listopad 1996

Valivá ložiska. Metrická kuželíková ložiska. Hlavní rozměry a označení řad

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4729/změna Z1 (024729) - listopad 1996

Valivá ložiska. Kuželíková ložiska čtyřřadá

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4735/změna Z1 (024735) - listopad 1996

Valivá ložiska. Axiální kuličková ložiska jednosměrná s kosoúhlým stykem alfa = 60°

32 Kč

ČSN 02 4740/změna Z1 (024740) - listopad 1996

Valivá ložiska. Axiální válečková ložiska jednosměrná

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4741/změna Z1 (024741) - listopad 1996

Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky

32 Kč

ČSN 02 4765/změna Z1 (024765) - listopad 1996

Valivá ložiska. Axiální kuželíková ložiska jednosměrná

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 4770/změna Z1 (024770) - listopad 1996

Valivá ložiska. Jehlová - axiální válečková ložiska

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 6708 (130015) - listopad 1996

Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0001 (210001) - listopad 1996 aktuální vydání

Tvářecí stroje. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 29519 (322767) - listopad 1996

Stavba lodí a lodní konstrukce - Stupadla skobových žebříků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 526 (328422) - listopad 1996

Plavidla vnitrozemské plavby. Lodní lávky délky do 8 m. Požadavky, typy

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-1/změna Z2 (332000) - listopad 1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 3020/změna Z1 (333020) - listopad 1996

Elektrotechnické předpisy. Výpočet poměru při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 51-3/změna A1 (356203) - listopad 1996

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry

32 Kč

ČSN IEC 51-9/změna A1+A2 (356203) - listopad 1996

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 9: Doporučené zkušební metody

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60238/změna A1 (360383) - listopad 1996

Objímky s Edisonovým závitem pro zdroje světla

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60835-2-1 (367630) - listopad 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 60835-3-1 (367630) - listopad 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 61237-1 (368512) - listopad 1996

Videomagnetofony pro profesionální použití. Metody měření. Část 1: Mechanická měření

230 Kč

ČSN EN 61118 (368533) - listopad 1996

Kazetové videomagnetofony požívající šikmý záznam na pásek 12,65 mm (0,5 in). Typ M2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61183 (368814) - listopad 1996

Elektroakustika. Kalibrace zvukoměrů ve zvukovém poli s náhodným dopadem zvuku a difúzním zvukovém poli

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 12246 (369325) - listopad 1996

Informační technika. Zásobník 8 mm široké magnetické pásky s formátem dvojího azimutu, určený pro výměnu informací. Šikmý záznam

590 Kč

ČSN ISO/IEC 12247 (369353) - listopad 1996

Informační technika. Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DDS používající pásky délky 60 m a 90 m

770 Kč

ČSN ISO/IEC 11458 (369365) - listopad 1996

Informační technika. Mikroprocesorové systémy. VICbus. Kabelová mezirámová sběrnice

770 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0010/změna Z4 (420010) - listopad 1996

Barevné označování ocelí

65 Kč

ČSN EN 10024 (420033) - listopad 1996

Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů

190 Kč

ČSN EN 485-4 (427336) - listopad 1996

Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy a desky. Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3160/změna Z2 (463160) - listopad 1996

Zelenina čerstvá. Cibulová zelenina

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1087-1 (490165) - listopad 1996

Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška

125 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 9944/změna Z1 (641514) - listopad 1996

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů

32 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 10365/změna Z1 (668509) - listopad 1996

Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

32 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 993-16 (726020) - listopad 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1701/změna Z3 (731701) - listopad 1996

Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 595 (732074) - listopad 1996

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9237 (800817) - listopad 1996

Textilie. Zjišťování prodyšnosti plošných textilií

190 Kč

ČSN EN ISO 2231 (800862) - listopad 1996

Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989)

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 11265 (836210) - listopad 1996

Kvalita půdy. Stanovení elektrické konduktivity

125 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN ISO 9173-1/změna Z1 (856061) - listopad 1996

Stomatologické extrakční kleště. Část 1: Typy se šroubovým a čepovým zámkem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 247/změna A1 (871507) - listopad 1996

Podnikové telekomunikace (BT). Technické požadavky na volný přístup k sítím. Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U). Vlastnosti spojení

32 Kč

ČSN ETS 300 475-1 (871514) - listopad 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Doporučená konfigurace. Část 1: Doporučená konfigurace pro ústředny PTN (PTNX) [ISO/IEC 11579-1 (1994), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 504 (872538) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 507 (872540) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Dostupnost služby (GSM 02.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 512 (872544) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 573 (872572) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Fyzická vrstva rádiové cesty. Všeobecný popis (GSM 05.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 596 (872591) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 538 (872603) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení transparentního faksimilního přenosu skupiny 3 (GSM 03.45)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 562 (872604) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 540 (872609) - listopad 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 578 (872610) - listopad 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 535 (872612) - listopad 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 559 (872617) - listopad 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 560 (872618) - listopad 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 529 (872634) - listopad 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 561 (872643) - listopad 1996 aktuální vydání

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 405/Cor.1 (873562) - listopad 1996

Síťová hlediska (NA). Velkoměstské sítě (MAN). Propojování spojovacích systémů (MSS) v MAN prostřednictvím rozhraní asynchronního přenosového módu (ATM)

20 Kč

ČSN ETS 300 391-2 (873572) - listopad 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 2: Proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 391-3 (873572) - listopad 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 3: Specifikace zkoušky shody (CTS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 338 (875031) - listopad 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých nebo velmi krátkých vlnách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 422 (875032) - listopad 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky a metody zkoušek pro bezdrátové mikrofony pracující v pásmu 25 MHz až 3 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 444 (875035) - listopad 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 435 (875043) - listopad 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Profil datových služeb (DSP). Základní norma zahrnující spolupráci se sítěmi bez spojení (služby typu A a B, třída 1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 441 (875044) - listopad 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické vlastnosti a metody měření námořních radiotelefonních přijímačů pro sledování tísňového a volacího kmitočtu 2 182 kHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 143/změna A1 (877543) - listopad 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Vnitropásmové signalizační procedury pro audiovizuální terminály využívající digitálních kanálů do 2048 kbit/s

32 Kč

ČSN ETS 300 144 (877544) - listopad 1996 aktuální vydání

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Rámcová struktura pro kanál 64 kbit/s až 1 920 kbit/s a příslušná syntaxe pro vnitropásmovou signalizaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 145 (877545) - listopad 1996 aktuální vydání

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Videotelefonní systémy a koncová zařízení provozovaná na jednom nebo více kanálech 64 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 302-2 (877549) - listopad 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky hlasitých koncových zařízení a koncových zařízení bez ruční obsluhy pracujících s šířkou pásma 3,1 kHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 442 (877558) - listopad 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Vlastnosti koncových zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 011/změna A2 (878502) - listopad 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní mezi uživatelem a sítí s primárním přístupem. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek

32 Kč

ČSN ETS 300 012/změna A2 (878503) - listopad 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 432 (917837) - listopad 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování smykové síly

125 Kč