ČSN 46 3162 (463162) Zrušená norma

Česnek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-18:1988. Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.12.1996 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Čl.2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.12.1996 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit - v obou případech - jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro česnek odrůd (kultivarů) Allium sativum L., určený k dodání v čerstvém, polosuchém nebo suchém stavu spotřebiteli. Neplatí pro česnek určený k průmyslovému zpracování. Kapitola 2 - Znaky jakosti obsahuje v čl.2.1 (zezávazněný ministerstvem zdravotnictví) tyto: Minimální požadavky: "Česnek všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: zdravý; nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou potřebu; čistý, v podstatě bez viditelných cizích látek; pevné; nepoškozené mrazem nebo sluncem; bez stop plísně; bez zvenku viditelných klíčků; bez nadměrné povrchové povrchové vlhkosti; bez cizího pachu a/nebo chuti. Česnek musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby: snesl přepravu a manipulaci a mohl být do místa určení doručen v odpovídající jakosti." Dále článek 5.2, rovněž zezávazněný ministerstvem zdravotnictví, se týká balení: "Česnek musí být balen způsobem zajišťujícím jeho náležitou ochranu, s výjimkou česneku suchého v pletencích, který může být dodáván volně ložený (naložený přímo do dopravního prostředku). Materiály použité uvnitř obalů (nebo uvnitř dopravního prostředku v případě volně loženého česneku) musí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození výrobků. Dovoluje se používat materiály, především papír, nebo razítka s obchodními údaji, pokud je tisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými. V obalech (nebo v dávce v případě volně ložených výrobků) se nesmějí vyskytovat cizí příměsi." Normalizovány jsou: znaky jakosti (kapitola 2), třídění podle velikosti (kapitola 3), dovolené odchylky (kapitola 4), obchodní úprava a balení (kapitola 5) a označování (kapitola 6). ČSN 46 3162 byla vydána v listopadu 1996. Nahradila čl. 9 až 13 ČSN 46 3160 ze 25.4.1991.

Označení ČSN 46 3162 (463162)
Katalogové číslo 20495
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963204956
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 62
  • ČSN 463162
  • ČSN 46 31 62 : 1996
  • ČSN 463162:1996
  • ČSN 46 3162:1996