ČSN ISO 7775 (979011) Zrušená norma

Bankovnictví. Cenné papíry. Schéma pro typy zpráv

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje obsah a formát typů zpráv, které používají odborníci zabývající se obchodem s cennými papíry. Tato mezinárodní norma pokrývá instrukce, informace a další typy komunikace mezi zúčastněnými stranami v oblasti obchodování, příjmu, doručování a administrativy mezinárodního obchodu s cennými papíry. Tato norma se týká zpráv přenášených písemně nebo prostřednictvím formulářů, telexu nebo datového přenosu. Norma se týká jádra zprávy, které není závislé na metodě přenosu, ale je-li použito metody datového přenosu, měl by být použit formát polí zprávy popsaný v odstavcích 10 a 11. Pro záhlaví a koncové návěští nebyl formát v této mezinárodní normě specifikován, protože se vztahuje k takovým faktorům, jako je přenosové médium a bilaterální dohody mezi odesílatelem a příjemcem zprávy. Záhlaví však musí určovat alespoň odesílatele, příjemce a datum a typ zprávy. Pokud má být s ohledem na bilaterální dohodu mezi odesílatelem a příjemcem zpráva, která je částí této mezinárodní normy, chráněna testem nebo jiným autentizačním postupem, data spojená s takovým autentizačním postupem nemají být obsažena v textu těchto typů zprávy. Tato mezinárodní norma také stanoví procedury pro Agenturu pro aktualizaci (viz příloha A).

Označení ČSN ISO 7775 (979011)
Katalogové číslo 19943
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963199436
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)