ČSN 46 3161 (463161) Zrušená norma

Cibule kuchyňská

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-18:1988. Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.12. 1996 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Čl.2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.12.1996 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit - v obou případech - jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro cibuli kuchyňskou odrůd (kultivarů) Allium cepa L., určenou k dodání v přirozeném stavu spotřebiteli. Neplatí pro cibuli s natí (zelenou) a pro cibuli určenou k průmyslovému zpracování. Kapitola 2 - Znaky jakosti obsahuje v čl.2.1 (zezávazněný ministerstvem zdravotnictví) tyto: Minimální požadavky: "Cibule všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celé; povrchové praskliny a povrchová slupka ne zcela pokrývající cibuli, se však nepovažují za vadu, pokud není viditelná dužnatá část cibule; zdravé; nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou potřebu, čisté; v podstatě bez viditelných cizích látek; nepoškozené mrazem; dostatečně suché pro předpokládané použití (u cibule určené ke skladování musí být alespoň dvě povrchové slupky a nať úplně zaschlé; bez nadměrné povrchové povrchové vlhkosti; bez cizího pachu a/nebo chuti. Kromě toho musí být nať ukroucena nebo čistě odříznuta na délku nejvýše 4 cm (s výjimkou cibule dodávané v pletencích). Cibule kuchyňská musí být v takovém stavu, aby: snesla přepravu a manipulaci a mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti." Dále článek 5.2, rovněž zezávazněný ministerstvem zdravotnictví, se týká balení: "Cibule kuchyňská musí být balena způsobem zajišťujícím její náležitou ochranu. Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození výrobků. Dovoluje se používat materiály, především papír, nebo razítka s obchodními údaji, pokud je tisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými. V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi." Normalizovány jsou: znaky jakosti (kapitola 2), třídění podle velikosti ( kapitola 3), dovolené odchylky (kapitola 4), obchodní úprava a balení (kapitola 5) a označování (kapitola 6). ČSN 46 3161 byla vydána v listopadu 1996. Nahradila tabulku 3 a čl. 3 až 8 ČSN 46 3160 ze 25.4.1991.

Označení ČSN 46 3161 (463161)
Katalogové číslo 20494
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963204949
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 61
  • ČSN 463161
  • ČSN 46 31 61 : 1996
  • ČSN 463161:1996
  • ČSN 46 3161:1996