Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1993-1-2 (731401) Zrušená norma

Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla. Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7314 Kovové konstrukce, navrhování

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1993-1-2. Tato předběžná evropská norma spolu s Národním aplikačním dokumentem (NAD) je určena pro ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zaílají Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5. Národní normy týkající se předmětu této normy jsou ponechány v platnosti. Komise Evropského společenství (CEC) dala podnět k zahájení prací na vytvoření soustavy harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských staveb, která by zpočátku sloužila jako alternativa k rozdílným pravidlům platným v různých členských státech a mohla by je nakonec nahrazovat. Tato technická pravidla jsou známá jako "Eurokódy pro stavební konstrukce". Tato poměrmě rozsáhlá norma (cca 76 stran) normalizuje základní zásady a pravidla, vlastnosti materiálu a navrhování konstrukcí na účinky požáru. V přílohách A až D jsou např.: vztahy napětí - poměrné protažení, deformační zpevnění oceli, přenos tepla k venkovním konstrukcím a konečně polohový faktor. K normě je připojeny obrázky (nákresy). ČSN P ENV 1993-1-2 (73 1401) byla vydána v listopadu 1996.

Označení ČSN P ENV 1993-1-2 (731401)
Katalogové číslo 20445
Cena 590 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963204451
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1993-1-2 (731401)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

ČSN EN 1993-1-10 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-10/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

ČSN EN 1993-1-11 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-11/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel

ČSN EN 1993-1-12 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-1-12/NA ed. A (731401)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700