ČSN IEC 50(561) (330050) Zrušená norma

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 561: Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 50(561):1991. Normalizuje termíny součástek pro řízení a filtraci kmitočtu. Uvádí termíny a definice v českém, francouzském, anglickém a ruském jazyce, dále termíny v jazyce německém, španělském, italském, holandském, polském a švédském a rovněž rejstřík těchto termínů. Česky, francouzsky, anglicky a rusky je v pěti kapitolách definováno cca 12 + 40 + 36 + 18 + 10 (celkem tedy 116) hesel. ČSN IEC 50(561) (33 0050) byla vydána v listopadu 1996. Nahradila ČSN 35 8406 z 20.4.1984 a kapitolu I ČSN 35 8490 z 24.11.1965.
"Změnou A1)-7/1997", vydanou v červenci 1997, se s účinností od 1.8.1997 především doplňuje nový oddíl 561-01 s cca 35 hesly a doplňuje francouzský, anglický, ruský, německý, špaňelský, polský, portugalský, švédský a japonský název.

Označení ČSN IEC 50(561) (330050)
Katalogové číslo 20264
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963202648
Změny a opravy A1 7.97t, Z1 3.05t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
a nahrazena ČSN IEC 60050-561 (330050)
Tato norma nahradila ČSN 35 8406 (358406) z června 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)