ICS 01.040.31 - Elektronika (názvosloví)

ČSN EN ISO 11145 (192000) - září 2019 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15367-1 (192025) - červen 2004

Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - prosinec 2005

Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Základní termíny a symboly

350 Kč

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - prosinec 2005

Integrovaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci

230 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - leden 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15902 (193004) - červenec 2020 nové vydání

Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 50(436) (330050) - červen 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory

230 Kč

ČSN IEC 50(531) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

1 935 Kč

ČSN IEC 50(541) (330050) - září 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

405 Kč

ČSN IEC 50(702) (330050) - leden 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.04t, A1 9.16t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 7.20t

1 870 Kč

ČSN IEC 60050-521 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 005 Kč

ČSN IEC 60050-551 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 562 Kč

ČSN IEC 60050-561 (330050) - listopad 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

2 240 Kč

ČSN IEC 60050-581 (330050) - říjen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

1 270 Kč

ČSN EN 60700-2 (351610) - květen 2017

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 62047-1 ed. 2 (358775) - září 2016 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice

350 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786) - březen 2014

3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

230 Kč

ČSN EN 61988-1 ed. 2 (358788) - březen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky

550 Kč

ČSN EN 62595-1-2 (358790) - září 2012

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

340 Kč

ČSN IEC 824 (369363) - prosinec 1996

Terminologie vztahující se k mikroprocesorům

190 Kč