ICS 31.140 - Piezoelektrické a dielektrické součástky

ČSN IEC 60050-561 (330050) - listopad 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, A2 1.21t

2 365 Kč

ČSN EN 50324-1 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 50324-2 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon

340 Kč

ČSN EN 50324-3 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon

230 Kč

ČSN EN 61240 ed. 3 (358400) - červen 2017

Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61837-1 ed. 2 (358401) - leden 2013 aktuální vydání

Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61837-3 ed. 2 (358401) - květen 2016 aktuální vydání

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 3: Kovová pouzdra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61837-4 ed. 2 (358401) - listopad 2015 aktuální vydání

Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 4: Rozměry hybridních pouzder

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61837-2 ed. 3 (358401) - listopad 2018

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 62575-1 (358402) - červen 2016

Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62575-2 (358402) - duben 2013

Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 168100 +A1+A2 (358411) - únor 1998

Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)

340 Kč

ČSN EN 168101 (358411) - leden 1998

Vzorová předmětová specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 168200 +A1 (358412) - srpen 1998

Dílčí specifikace - Křemenné krystalové jednotky (Kvalifikační schválení)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 168201 (358412) - srpen 1998

Vzorová předmětová specifikace - Křemenné krystalové jednotky (Kvalifikační schválení)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60122-1 (358415) - červenec 2003

Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

670 Kč

ČSN EN 60122-3 ed. 2 (358415) - srpen 2011 aktuální vydání

Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60122-4 (358415) - říjen 2019

Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 4: Krystalové jednotky s termistory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60758 ed. 3 (358416) - únor 2017

Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62276 ed. 3 (358417) - červen 2017

Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60679-1 ed. 3 (358430) - březen 2018

Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory hodnocené kvality - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60679-3 ed. 2 (358430) - říjen 2013 aktuální vydání

Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63041-1 (358431) - srpen 2018

Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63041-2 (358431) - srpen 2018

Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63041-3 (358431) - květen 2021

Piezoelektrické senzory - Část 3: Fyzikální senzory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60679-4 (358432) - květen 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60679-4-1 (358432) - květen 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60679-5 (358433) - červenec 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 5: Dílčí specifikace - Kvalifikační schválení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60679-5-1 (358433) - červenec 1999

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 5-1: Vzorová předmětová specifikace - Kvalifikační schválení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60689 (358435) - prosinec 2009

Měřicí a zkušební metody pro ladičkové křemenné krystalové jednotky v rozsahu 10 kHz až 200 kHz a normalizované hodnoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60368-4 (358441) - září 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60368-4-1 (358441) - září 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60368-1 (358442) - březen 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.01t, A1 4.05t

560 Kč

ČSN EN 60368-2-2 (358442) - říjen 1999

Piezoelektrické filtry - Část 2: Pokyn k použití piezoelektrických filtrů - Oddíl 2: Piezoelektrické keramické filtry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60368-3 ed. 2 (358444) - srpen 2011 aktuální vydání

Piezoelektrické filtry hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60862-1 ed. 2 (358450) - květen 2016 aktuální vydání

Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61019-1 (358450) - září 2005

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace

440 Kč

ČSN EN 61019-2 ed. 2 (358450) - únor 2006 aktuální vydání

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 170100 (358454) - březen 2002

Dílčí specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 170101 (358454) - srpen 2002

Vzorová předmětová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61338-1 (358454) - září 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 61338-1-3 (358454) - září 2000

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-3: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na mikrovlnném kmitočtu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61338-1-4 (358454) - srpen 2006

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61338-1-5 (358454) - březen 2016

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-5: Obecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření vodivosti na rozhraní mezi vodičem a dielektrickou podložkou na mikrovlnném kmitočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61338-2 (358454) - únor 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61338-4 (358454) - prosinec 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4: Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61338-4-1 (358454) - prosinec 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61337-1 (358455) - červenec 2005

Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61337-2 (358455) - duben 2005

Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60862-2 ed. 2 (358456) - leden 2013 aktuální vydání

Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60444-1 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 1: Základní metoda měření rezonančního kmitočtu a rezonanční rezistance křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN EN 60444-11 (358490) - červen 2011

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 11: Normalizovaná metoda určení rezonančního kmitočtu s impedanční zátěží fL a efektivní zatěžovací kapacity CLeff použitím techniky automatického obvodového analyzátoru a opravy chyb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60444-2 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 2: Měření dynamické kapacitance křemenných krystalových jednotek metodou fázového ofsetu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60444-3 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 3: Základní metoda měření dvoupólových parametrů křemenných krystalových jednotek až do 200 MHz fázovou technikou v pí-článku s kompenzací paralelní (statické) kapacitance Co

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60444-4 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 4: Metoda měření rezonančního kmitočtu s impedančním zatížením fL, rezonanční rezistance s impedančním zatížením RL a výpočet dalších odvozených parametrů křemenných krystalových jednotek až do 30 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60444-5 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 5: Metody určení náhradních elektrických parametrů použitím technik automatického obvodového analyzátoru a korekce chyb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60444-6 ed. 2 (358490) - březen 2014 aktuální vydání

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60444-7 (358490) - únor 2005

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 7: Měření náhlých změn aktivity a kmitočtu křemenných krystalových jednotek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60444-8 ed. 2 (358490) - září 2017 aktuální vydání

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60444-9 (358490) - září 2007

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 9: Měření vedlejších (parazitních) rezonancí piezoelektrických krystalových jednotek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 1080 (358491) - březen 2001

Pokyn k měření náhradních elektrických parametrů křemenných krystalových jednotek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62884-1 (358492) - leden 2018

Technika měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 1: Základní metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62884-2 (358492) - duben 2018

Techniky měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 2: Metoda měření krátkodobé nestability fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62884-3 (358492) - říjen 2018

Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 3: Zkušební metody stárnutí kmitočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62884-4 (358492) - prosinec 2019

Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 4: Zkušební metody krátkodobé stability kmitočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62604-1 (358495) - duben 2016

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2 (358495) - srpen 2018

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63155 (358496) - říjen 2020

Směrnice k metodě měření výkonové odolnosti součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve vysokofrekvenčních (vf) aplikacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62761 (358498) - září 2014

Instrukce pro metodu měření nelineárních vlastností součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve VF kmitočtovém pásmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč