ČSN EN 60439-1 (357107) Zrušená norma

Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma platí pro:
- rozváděče nízkého napětí (typově zkoušené rozváděče (TTA) a částečně typově zkoušené rozváděče (PTTA), jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC při kmitočtech do 1 000 Hz nebo 1 500 V DC.
- rozváděče obsahující řídicí a/nebo výkonová zařízení, jejichž kmitočty jsou vyšší. V tomto případě budou platit příslušné doplňující požadavky.
- stabilní a mobilní rozváděče kryté i nekryté.
- rozváděče určené pro použití ve zvláštních provozních podmínkách, např. na lodích, v kolejových vozidlech, pro obráběcí stroje, zdvihací ústrojí nebo pro použití v atmosféře s nebezpečím výbuchu a pro použití v domácnosti (s nekvalifikovanou obsluhou), pokud jsou splněny příslušné specifické požadavky.
- Tato norma neplatí pro jednotlivé přístroje a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, pojistkové spínače, elektronická zařízení atd., odpovídající příslušným normám.
- Účelem této normy je stanovit definice, provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a zkoušky pro rozváděče nn.

Označení ČSN EN 60439-1 (357107)
Katalogové číslo 19905
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran formátu A4
EAN kód 8590963199054
Změny a opravy A11 8.97t, A1 8.97t, A2 9.98t, Z1 11.00t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2002
a nahrazena ČSN EN 60439-1 ed. 2 (357107)
Tato norma nahradila ČSN 35 7107-1 (357107) z prosince 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)