ČSN EN 485-3 (427332) Zrušená norma

Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy a desky. Část 3: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za tepla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 485 stanoví mezní úchylky tvaru a rozměrů pro plechy, pásy a desky z tvářeného hliníku a slitin hliníku vyrobené tvářením za tepla, pro všeobecné použití. Platí pro výrobky s tloušťkou od 2,5 mm do 200 mm včetně.
Neplatí pro válcované polotovary ve svitcích, které mají být podrobeny dalšímu válcování (předvalek), nebo pro speciální výrobky jako např. vlnité, reliéfní atd. plechy a pásy, nebo pro speciální aplikace jako např. letecké, které jsou předmětem samostatných evropských norem. Technické dodací předpisy na výrobky obsažené v této normě jsou stanoveny v EN 485-1.

Označení ČSN EN 485-3 (427332)
Katalogové číslo 20312
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963203126
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN EN 485-3 (427332)
Tato norma nahradila ČSN 42 7302 (427302) z srpna 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 485-1 (421416)
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN EN 485-2 +A1 (424081)
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti

ČSN EN 485-4 (427336)
Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy a desky. Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena