ČSN 33 3022 (333022) Zrušená norma

Výpočet zkratových proudů ve trojfázových střídavých soustavách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 533 S1:1991, který modifikuje IEC 909:1988. Platí pro výpočet zkratových proudů: v trojfázových střídavých soustavách nn, v trojfázových střídavých soustavách vn a vvn se jmenovitým napětím do 380 kV při jmenovitém kmitočtu (50 Hz nebo 60 Hz). Předmětem této normy je stanovení obecného, v praxi použitelného a jednoduchého postupu zabezpečujícího dostatečně přesné výsledky na straně bezpečnosti. K tomuto účelu se uvažuje ekvivalentní napěťový zdroj v místě zkratu, jak je popsáno v kapitole 6. Přitom se nevylučuje použití speciálních metod , například metody superpozice přizpůsobené konkrétním podmínkám, jestliže zajišťují minimálně tutéž přesnost. Ve velmi rozsáhlé normě (77 stran) jsou normalizovány zejména: symboly a indexy, předpoklady výpočtu, ekvivalentní napěťový zdroj v místě zkratu, zkratové parametry, výpočet zkratových proudů, parametry zkratu, výpočet zkratových proudů, vliv motorů, uvažování nemotorických zátěží a kondenzátorů. ČSN 33 3022 byla vydána v listopadu 1996.

Označení ČSN 33 3022 (333022)
Katalogové číslo 20377
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 78 stran
EAN kód 8590963203775
Změny a opravy Z1 5.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 30 22
  • ČSN 333022
  • ČSN 33 30 22 : 1996
  • ČSN 333022:1996
  • ČSN 33 3022:1996