ČSN ISO/IEC 8473-1 (369658) Zrušená norma

Informační technologie. Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení. Část 1: Specifikace protokolu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje protokol, který se používá k poskytování síťové služby v režimu bez spojení, popsané v ISO/IEC 8348 a k provádění určitých funkcí managementu síťové vrstvy. Protokol spočívá v poskytování základní služby v režimu bez spojení pomocí reálných podsítí a/nebo datových spojů. Základní služba v režimu bez spojení převzatá protokolem může být získána buď přímo z reálné podsítě v režimu bez spojení nebo nepřímo pomocí činnosti příslušné funkce konvergence závislé na podsíti (SNDF) nebo protokolu (SNDCP) v reálné podsíti v režimu se spojením, jak je popsáno v ISO/IEC 8648. Tato mezinárodní norma specifikuje činnost protokolu se zřetelem na jednotnou abstraktní "základní" službu podsítě. Jiná doporučení mezinárodní normy specifikují způsob, kterým je tato "základní" služba podsítě získávána z reálných podsítí, jako jsou podsítě, které jsou ve shodě ISO/IEC 8802 nebo ISO/IEC 8208. Tato "základní" služba podsítě může být získána z jiných reálných podsítí, než jsou podsítě specificky obsažené v jiných doporučeních mezinárodních normách.
Toto doporučení mezinárodní norma specifikuje
a) procedury pro přenos dat a řídicích informací v režimu bez spojení z jedné síťové entity do síťové entity stejné vrstvy;
b) kódování datových jednotek protokolu (PDU) použitých pro přenos dat a řídicích informací obsahujících formát protokolu s proměnnou délkou záhlaví;
c) procedury pro správnou interpretaci řídicích informací protokolu;
d) funkční požadavky pro implementace, které jsou ve shodě s tímto doporučením mezinárodní normou.
Tyto procedury jsou definovány
a) interakcemi mezi síťovými entitami stejné vrstvy prostřednictvím výměny datových jednotek protokolu;
b) interakcemi mezi síťovou entitou a uživatelem síťových služeb prostřednictvím výměny primitiv síťové služby;
c) interakcemi mezi síťovou entitou a poskytovatelem abstraktní základní služby prostřednictvím výměny primitiv služby.
Tato mezinárodní norma také poskytuje proformu PICS pro tento protokol v souhlase s platnými požadavky a v souladu s platnou směrnicí v Doporučení CCITT X.290 | ISO/IEC 9646-1.

Označení ČSN ISO/IEC 8473-1 (369658)
Katalogové číslo 20081
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran
EAN kód 8590963200811
Norma byla zrušena k 1. 4. 2001
a nahrazena ČSN ISO/IEC 8473-1 (369658)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8473-2 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení - Část 2: Zajištění základní služby pomocí podsítě ISO/IEC 8802

ČSN ISO/IEC 8473-3 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě X.25

ČSN ISO/IEC 8473-4 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení: Zajištění základní služby pomocí podsítě, která poskytuje spojovou službu OSI

ČSN ISO/IEC 8473-5 (369658)
Informační technologie - Protokol pro poskytnutí síťové služby v režimu bez spojení - Část 5: Zajištění základní služby pomocí B-kanálů ISDN s přepojovanými okruhy